Gå til innhold
English A A A
08.07.2011 Nyhet

Jobber du i førstelinjen ved UiB eller HiB – se her!

Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen har i samarbeid utviklet et kursprogram til ansatte som arbeider ved førstelinjen ved UiB og HiB. Vi har kalt programmet – SIKT – bokstavene angir hovedtemaene i programmet. Søknadsfrist er 29. august 2011.

SIKT III.jpg

SIKT III.jpg

Service, Informasjon, Kvalitet, Tilgjengelighet

Hvem er målgruppen?

Kursprogrammet er for deg som er knyttet til førstelinjen og som har direkte kontakt/kundebehandling med studenter, ansatte eller kunder på vegne av UiB eller HiB. Vi kan egentlig alle kjenne oss igjen i dette, men dette kurset er rettet spesielt mot deg som har arbeidsoppgaver knyttet til f.eks. saksbehandling, sentralbord, informasjonssenter/ ekspedisjoner eller driftsoppgaver.

Mål:

Gjennom teoretisk og praktisk tilnærming vil du tilegne deg økt forståelse for organisasjonen du arbeider i og teknikker for å mestre og imøtekomme ulike informasjonsbehov fra studenter, ansatte og publikum.

Gjennom dette kurset skal du ha lært mer om samspill, kommunikasjon og kundebehandling.

Gjennom aktiv medvirkning og erfaringsutveksling er målet å skape nettverk, utvikling og faglig og personlig vekst blant deltakerne.

Hovedtemaer:

Service og samspill

 • Serviceforståelse og servicekvalitet, rolle og funksjon når det gjelder service, bevisstgjøring på holdninger og ferdigheter, betydningen av omdømmebygging, kunnskap og stolthet over arbeidsplassen.

Informasjon og kommunikasjon

 • Informasjon innad og ut mot publikum
 • Interne informasjonssystemer – hvordan bruke og utnytte disse?
 • Klart språk i staten – bruk av web til informasjon

Kvalitet og trygghet

 • Medarbeiderskapet
 • HMS

Tilgjengelighet og motivasjon

 • Får brukerne/publikum lett kontakt med institusjonen? Tilgjengelighet på nettet.
 • Den motiverte, trygge og serviceorienterte medarbeider

Samlinger:

Høst 2011:

 • 28. september – heldagsseminar
 • 12. oktober – halvdagsseminar
 • 26. oktober – halvdagsseminar
 • 16. november – halvdagsseminar

 

Vår 2012:

 • 18. januar – halvdagseminar
 • 8. februar – heldagsseminar
 • 14. mars – halvdagsseminar
 • 28. mars – halvdagsseminar
 • 18. april – halvdagsseminar
 • 9. mai – halvdagsseminar

Til sammen: 2 hele dager og 8 halve dager. Noen av samlingene vil bli slik at ansatte fra UiB og HiB deler seg. Samtidig er det viktig for programmet som helhet at vi har fellessamlinger der vi vil legge om til at man kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Noen samlinger vil bli arrangert på kurs og konferansesenter, andre ved UiB eller HiB. Innledere på de ulike temaene er enten interne ressurser fra UiB/HiB eller andre eksterne aktører.

Kursansvarlig

Henrik Tøndel ved UiB og Rigmor Amble Iversen ved HiB.

Hvordan søke?

Vi har i alt 50 plasser, 20 fra HiB og 30 fra UiB. Vi ber den enkelte drøfte behovet for deltakelse på dette kursprogrammet med sin nærmeste leder. Når det er avklart, bruker du elektroniske skjema her søknadspåmelding søknadsfrist er 22. august 2011.

Vi ber deg også beskrive kort hvorfor du ønsker å delta på dette kursprogrammet.

Kostnad

Dette kurset har blitt til gjennom at UiB og HIB har sammen sendt en søknad til AAD. UiB og HiB setter også av et beløp slik at sammen med disse midlene muliggjør det dette kursprogrammet – Dette betyr at kurset er gratis for deltakerne og enhetene.

 

Sist endret: 19.8.2011