Hjem

UiB Ambassadør

Ambassadøroppgaver

Programmet inneholder en rekke aktiviteter. Les mer om disse her.

colourbox12538346.jpg

selfie
Foto:
www.colourbox.com

Ambassadørprogrammet består av ulike aktiviteter:

  • Delta på kick-off, forberedende seminar og avslutning
  • Blogge underveis i oppholdet
  • Lage videoblogg
  • Delta på informasjonsmøter / stands / andre aktiviteter
  • Være ambassadør for nye utreisende studenter
  • Prosjektarbeid

Her kan du lese mer om oppgavene før-, under- og etter oppholdet. 

Før oppholdet

UiB Ambassadør kick-off

For alle som vil være med på UiB Ambassadør arrangeres det et kick-off møte.

På møtet presenteres ambassadøroppgavene og vi blir bedre kjent med hverandre.

Forberedende seminar

Alle ambassadører må delta på Studieadministrativ Avdelings utreiseseminar for utvekslingsstudenter. Det avholdet ett slikt seminar pr. semester.

På seminaret blir det gitt informasjon om beredskapsplan for studenter i utlandet, om det å representere UiB, etc.

Under oppholdet

Utvekslingsbloggen

Utvekslingsambassadørene skal levere minst tre innlegg på utvekslingsbloggen under oppholdet.

Lage videoblogg

Fra høsten 2016 lanseres videoblogg som en ambassadøropgave. I tillegg til skrivingen skal det lages en videoblogg som påbegynnes under oppholdet og avsluttes når en kommer hjem. Ideén er å lage en 2-3 minutters videoblogg som kombinerer videoklipp fra oppholdet med et redigert intervju ved hjemkomst.  

UiB representant

Når en er utenlands kan en bli bedt av verstsuniversitetet om å stille på stands eller workshops som representant for UiB. Dette vil inngå som en ambassadøroppgave.

Dersom en trenger brosjyrer eller annet informasjonsmateirale kan dette blir tilsendt.

Etter oppholdet

Være ambassadør for nye utreisende studenter

Etter oppholdet skal ambassadørene delta på ulike arrangementer i forbindelse med rekruttering av studenter til utveksling, mottak av internasjonale studenter, eller andre internasjonale aktiviteter.

Prosjektarbeid

Etter hjemkomst vil også annet prosjektarbeid inngå som ambassadøroppgaver, f.eks. deive utvekslingsbloggen, oppdatere Facebook og Instagramkontoene etc. 

Avslutning

Til slutt treffes vi for en evaluering og samtale om erfaringer og overrekkelse av IDM.