Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.
 

 

Studiestart 2016

Informasjon til nye studentar ved Det psykologiske fakultet

Velkommen som ny student til Det psykologiske fakultet! Det er mange ting å passe på, og mykje informasjon å sette seg inn i når semesteret tar til. På desse sidene finn du viktig informasjon som hjelper deg til ein god semesterstart.

Minneord

Minneord - Holger Ursin

Vår alles professor Holger Ursin har gått bort, og vi har mistet en markant, vital og fargerik fagperson og en lojal og omsorgsfull kollega.

Studiestart 2016

Fokus på studentar si psykiske helse

Kva verkar inn på studentar si psykiske helse, og kva sosiale utfordringar opplever dei? Fem forskarar gav sine svar på Minifagdagen for Det psykologiske fakultet den 17. august.

FORSKINGSSTØTTE

Fem Bergen-Berkeley-samarbeid får støtte

Forskarar frå Universitetet i Bergen og Berkeley-universitetet skal samarbeide om fem forskingsprosjekt, takka vere støtte frå 2016 Peder Sather Grant Program Awards.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Hva forsker vi på?

Det psykologiske fakultet har forskningsprosjekter innen mange ulike felt. 

 

Forskningsgruppene våre

Forskningen ved fakultetet er organisert i forskningsgrupper rundt ulike temaområder.