Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.

 

 

Valg 2017

Kunngjøring av kandidater til dekanatvalg

Bente Wold/Gro Mjeldheim Sandal og Jarle Eid/Åsa Hammar stiller til valg som dekan/prodekan ved Det psykologiske fakultet for perioden 1.8.2017-31.7.2021.

Samordna opptak: Det psykologiske fakultet

Fem av ti mest søkte studieprogram ved UiB

Ved Det psykologiske fakultet i Bergen er fem av ti studieprogram inne på listen med de programmene som har flest søkere.

Praksis i Cape Town, Sør-Afrika

Stort utbytte av praksis i Sør-Afrika

Etter fem måneders praksisopphold i Cape Town syntes Jørgen Aasen Berget det var vanskelig å reise fra stedet og folkene han var blitt kjent med.

Ny SFF til Universitetet i Bergen

Andrea Bender er forsker i ny SFF

Andrea Bender er forsker i Universitetet i Bergens nye Senter for fremragende forskning, Centre for Early Human Behaviour. Christopher Henshilwood leder den nye SFF'en.

PsychAid

Ny gatekunst til Det psykologiske fakultet

To helt nye verk er nå kommet på plass på Christiesgate 12 i Bergen. Artistene fra Gategalleriet i Bergen har lagd to separate kunstverk på murveggene ute.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her.