Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.

 

Studentbarometeret

Fakultetet i forkant av studentbarometeret

I dag kommer Studentbarometeret, som er NOKUTs årlige undersøkelse av hvordan studentene opplever ulike studieprogrammer ved de norske lærestedene.

Nye studieprogram ved Det psykologiske fakultet

I 2016 tilbyr Universitetet i Bergen en rekke nye studier, flere av dem ved Det psykologiske fakultet. Nye søkere får nå mulighet til å ta en bachelorgrad i spesialpedagogikk eller et årsstudium i pedagogikk. Og til bachelorstudentene tilbyr vi en ny internasjonal mastergrad i Global Development - Theory and Practice.
Forskingsstøtte

Toppforskmiddel til åtte prosjekt ved Universitetet i Bergen

Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk støttar forskingsmiljø som kan verta internasjonalt leiande.

Lærerutdanning

UiB starter opp PPU deltid i matematikk og naturfag

Interessert i å bli realfagslærer? Har du en fagutdanning, men ønsker å omskolere deg? Eller underviser du allerede i skolen, men mangler formell pedagogisk kompetanse?

Årsstudiet i psykologi – eksamen og klager

Årsstudiet i psykologi – eksamen og klager

Den siste tiden har det vært stort fokus på klagesaksbehandling og karakterer ved årstudiet i psykologi. Det er mange studenter som tar eksamen flere ganger for å forbedre karakterer for opptak til profesjonsstudiet i psykologi. Det kan derfor være interessant å legge frem litt mer informasjon om karakterfordeling og klagesensur. Tall over eksamensresultater for klagesaker ved Det psykologiske fakultet er i samsvar med tall for hele UiB.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Hva forsker vi på?

Det psykologiske fakultet har forskningsprosjekter innen mange ulike felt. 

 

Forskningsgruppene våre

Forskningen ved fakultetet er organisert i forskningsgrupper rundt ulike temaområder.