Hjem

Det psykologiske fakultet

Forsker Grand Prix

Er du "murug" eller "walii"?

Og vet du hvorfor somaliere aldri blir deprimert?

Nye instituttledere

Jobber med et fagområde som angår alle

- Det er samfunnsoppdraget vi har og alle de engasjerte kollegaene som motiverer meg.

Nye instituttledere

Kjenner UiB og kan bidra positivt

Robert Murison blir motivert av nye utfordringer. - Jeg tenker også at min kjennskap til UiB vil bidra positivt til instituttet.

Praksis, psykologi

Hjelper kriserammede barn i Sør-Afrika

Se film om Jørgen Aasen Berget som dro til Cape-Town i Sør-Afrika for å få praksis i psykologstudiet. Samtidig fikk han muligheten til å hjelpe traumatiserte barn og unge.

Doktorpromosjon

Ny dekana feiret nye doktores

Fakultetets nye doktores tok i mot sine diplom fra dekana Bente Wold, som delte ut æresbevisningene for første gang.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om helseklyngen.

Det psykologiske fakultets deltakelse i helseklyngen: