Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.
 

 

BC minneforelesning 2016

Hjernens GPS-system

Mange hadde møtt fram i universitetsaulaen 19. mai for å høre nobelprisvinner Edvard Moser holde årets Bjørn Christiansens minneforelesning "Grid cells and the cortical map of space".

FORSKNING | PSYKOLOGI

Tar pulsen på terrorhandlinger

Et organisert terroranslag i Norge kan ha større effekt enn en organisert terrorhandling i Israel, viser ny studie fra Institutt for samfunnspsykologi.

Utdanning| Psykologi

Vi trenger mer kunnskap om sorg

Universitetet i Bergen tilbyr landets første sorgutdanning.

Utdanning

Studentaktiv forskning i praksis

På bachelorprogrammet i generell psykologi gjennomfører alle studentene et mini-forskningsprosjekt med veiledning fra forskningsgruppene. Mot slutten av semesteret arrangeres det en vitenskapelig konferanse der studentene presenterer prosjektene sine.

Konferanse

Innovasjonskonferanse om helse og omsorg

Konferansen skal styrke samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgstjenestene og vil spille en viktig rolle i den planlagte helseklyngen i Bergen.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Hva forsker vi på?

Det psykologiske fakultet har forskningsprosjekter innen mange ulike felt. 

 

Forskningsgruppene våre

Forskningen ved fakultetet er organisert i forskningsgrupper rundt ulike temaområder.