Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.

 

 

Tre av fire instituttledere er tilsatt

Klare for nye oppgaver

Robert Murison, Astrid Tolo og Åsa Hammar blir nye instituttledere ved Det psykologiske fakultet.

HELSEKLYNGE

– Helseklynger er avgjørende for fremtidens helseutfordringer

For å løse pasientenes helsebehov fremover, bør man samle ulike profesjoner under samme tak, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Undervisningsdagen

Studiekvalitetspris til lærerutdanningen

Det psykologiske fakultets studiekvalitetspris for 2016 gikk til pedagogikkmiljøet i lektorutdanningen. Rune Mentzoni fikk studentenes undervisingspris.

Valg 2017

Valgresultat for ansatte i gruppe A og C til fakultetsstyret

Hege Høivik Bye, Bjarte Furnes, Anita Lill Hansen, Kenneth Hugdahl og Grete Line Simonsen er valgt til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august.

Valg 2017

Bente Wold og Gro Mjeldheim Sandal er valgt til dekan og prodekan

Bente Wold og Gro Mjeldheim Sandal fikk størst oppslutning blant velgerne, med 54,43 % av stemmene. De blir dermed dekan og prodekan ved Det psykologiske fakultet for de neste fire årene.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om helseklyngen.

Det psykologiske fakultets deltakelse i helseklyngen: