Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.
 

 

Helsecampus Årstadvollen

Høringsnotat med spørsmål sendt ut

Torsdag 23.2. ble høringsnotat og brev med spørsmål sendt ut til alle instituttene, studentforeningen (PSF) og sekretariatet ved fakultetet.

Valg 2017

Kunngjøring av valg ved Det psykologiske fakultet 2017

Våren 2017 skal det velges dekan, prodekan og nye medlemmer til fakultetsstyret og instituttrådene for perioden 01.08.2017 - 31.07.2021.

DOKTORGRADS-STUDENTEN

Juhar lot seg ikke stoppe - tar doktorgrad i pedagogikk

Da Juhar Yasin Abamosa kom til Norge som flyktning fra Etiopia i 2011 fikk han beskjed om at vaskejobb var det som ville passe best for ham.

Valg 2017

Valg våren 2017

Våren 2017 skal det velges rektor, prorektor og nye medlemmer til universitetsstyret for perioden 01.08.2017 - 31.07.2021.
Nyheter

Åpen dag 8. mars

8. mars åpner vi dørene for de som er interessert i å ta utdanning på universitetet. De potensielle studentene får møte fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student. Tips venner og familie om du kjenner noen som kunne være interessert, og ta vel imot gjestene.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her.