Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.
 

 

Utdanning

Praktfull avslutning

Fredag 17. juni markerte slutten på semesteret og samtidig enden på en dannelsesreise og utdanningsløpene for flere hundre studenter. Det psykologiske fakultet arrangerte avslutningsseremoni i Universitetsaulaen.

Forskning | Psykologi

Skal finne ut hvordan teknologi påvirker læring

I dagens digitale samfunn blir elever overvåket som aldri før. Et nytt senter skal se på hvordan man kan bruke denne informasjonen for å finne den mest effektive læringen og samtidig bevare elevenes privatliv.

UNIVERSITETSSTYRET

Vil ha helseklynge på Årstadvollen

Universitetsstyret har sluttet seg til planene om å etablere helseklyngen Helsecampus Årstadvollen.

Forskning

Aktiv formidler og dobbelkompetansestipendiat

Som dobbeltkompetansestipendiat skal man oppnå både spesialistkompetanse og doktorgrad. Audun Havnen har i tillegg rukket å være en aktiv formidler. Nå disputerer han før tiden.

BC minneforelesning 2016

Hjernens GPS-system

Mange hadde møtt fram i universitetsaulaen 19. mai for å høre nobelprisvinner Edvard Moser holde årets Bjørn Christiansens minneforelesning "Grid cells and the cortical map of space".

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Hva forsker vi på?

Det psykologiske fakultet har forskningsprosjekter innen mange ulike felt. 

 

Forskningsgruppene våre

Forskningen ved fakultetet er organisert i forskningsgrupper rundt ulike temaområder.