Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet tilbyr profesjonsutdanning for psykologar, har ansvar for universitetspedagogisk utdanning ved UiB, bidreg med pedagogikkdelen av lærarutdanninga, og tilbyr grader innan eit vidt felt: barnevern, helsefremjande arbeid, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og logopedi. Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand.
 

 

Ny SFF til Universitetet i Bergen

Andrea Bender er forsker i ny SFF

Andrea Bender er forsker i Universitetet i Bergens nye Senter for fremragende forskning, Centre for Early Human Behaviour. Christopher Henshilwood leder den nye SFF'en.

Fakultetsstyremøte

Fakultetsstyret går inn for Helsecampus på Årstadvollen

Fakultetsstyret gikk enstemmig inn for planene om å samlokalisere utdanningsklinikkene og HEMIL-senteret på Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Åpning i Christiesgate 12

Åpningsfest i C12

Stor stemning da de splitter nye lokalene psykologistudentene ble åpnet!

PsychAid

Ny gatekunst til Det psykologiske fakultet

To helt nye verk er nå kommet på plass på Christiesgate 12 i Bergen. Artistene fra Gategalleriet i Bergen har lagd to separate kunstverk på murveggene ute.

Studievalgsdagen 2017

Studievalgsdagen ved Det psykologiske fakultet

15. april er søknadsfrist for opptak til videre studier. Lurer du på hvilke valg du har, hva du skal velge, eller hva du kan bli? Vi inviterer til studievalgsdag!

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her.