Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Semesterstart og fadderveke

Semesterstart og fadderveke ved Det psykologiske fakultet

Her finn du programmet for semesterstart ved Det psykologiske fakultet, og for fadderarrangementa som studentane står for.

Bli UiB-student

10 grunner til å bli UiB-student

Forskning i verdensklasse, campus midt i byen og gode jobbutsikter. Vi gir deg 10 gode grunner til å bli UiB-student.

Forskning

Lysere tider for demenspasienter

Kunstig dagslys er installert på flere sykehjem i Bergen. Forskerne bak prosjektet DEMLIGHT håper det vil gi de eldre bedre søvn og mindre uro.

Undervisningsdagen

Studiekvalitetspris til lærerutdanningen

Det psykologiske fakultets studiekvalitetspris for 2016 gikk til pedagogikkmiljøet i lektorutdanningen. Rune Mentzoni fikk studentenes undervisingspris.

Nye instituttledere

Klare for nye oppgaver

Robert Murison, Astrid Tolo, Åsa Hammar og Roar Espevik blir nye instituttledere ved Det psykologiske fakultet.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om helseklyngen.

Det psykologiske fakultets deltakelse i helseklyngen: