Hjem

Det psykologiske fakultet

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen omfatter totalt 30 studiepoeng og inneholder en obligatorisk emnegruppe og valgfrie emner.

Kandidaten skal få en grunnleggende opplæring som sammen med avhandlingen gir den nødvendige faglige bredde og fordypning som er nedfelt i målsettingen for doktorgradsutdanningen. Opplæringsdelen omfatter totalt 30 studiepoeng og inneholder en obligatorisk emnegruppe og valgfrie emner.