Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen omfatter totalt 30 studiepoeng og inneholder en obligatorisk emnegruppe og valgfrie emner.

Kandidaten skal få en grunnleggende opplæring som sammen med avhandlingen gir den nødvendige faglige bredde og fordypning som er nedfelt i målsettingen for doktorgradsutdanningen. Opplæringsdelen omfatter totalt 30 studiepoeng og inneholder en obligatorisk emnegruppe og valgfrie emner.

Retningslinjer for opplæringsdelen

Her finner du en oversikt over hvilke krav fakultetet har til opplæringsdelen, og hva som kan inngå i denne.

Skjema for godkjenning av eksterne emner og aktiviteter opplæringsdelen

Hvordan får man godkjent eksterne emner og aktiviteter i opplæringsdelen?

Emneoversikt

Ph.d.-emner ved fakultetet.

Skjema for endelig godkjenning av opplæringdelen (30 ECTS)

Ferdig med opplæringsdelen? Husk å søke fakultetet om endelig godkjenning!