Hjem

Det psykologiske fakultet

Delstudium i utlandet ved Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet oppfordrer alle studenter tilknyttet et studieprogram ved fakultetet å reise på utveksling i ett eller to semester. Det finnes mange alternativ for deg som ønsker å ta deler av studiet i utlandet.

University of Groningen

University of Groningen

.