Hjem

Det psykologiske fakultet

Vil du reise på utveksling?

Det psykologiske fakultet oppfordrer alle studenter tilknyttet et studieprogram ved fakultetet å reise på utveksling i ett eller to semester. Det finnes mange alternativ for deg som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Du står fritt til å reise på utveksling gjennom en av avtalene ved Det psykologiske fakultet eller gjennom en av UiB sine sentrale avtaler.

University of Groningen

University of Groningen

Alle bachelorprogrammene og noen masterprogram ved fakultetet gir deg mulighet til å reise på utveksling, og det er mange alternativ å velge mellom. Et delstudium i utlandet kan vare mellom 3 til 12 måneder (ett eller to semester), men det er ditt studieprogram som bestemmer om du kan reise på utveksling i et semester eller et helt studieår.

Hvem kan reise på utveksling?

  • Du må ha bestått eksamener tilsvarende 60 studiepoeng før utreise
  • Du må gå på et bachelor- eller master studium ved UiB når du søker
  • Opptaket på studiet ditt må være gyldig i hele utvekslingsperioden
  • Studiet du skal ta ute må være faglig forhåndsgodkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiB før du reiser ut
  • Du må være semesterregistrert ved UiB og betale semsteravgift i hele utvekslingsperioden

Studenter på årstudium, etter- og videreutdanning eller med posstudierett kan ikke søke om eller reise på utveksling.

Informasjon og veiledning

Om du ønsker å reise på utveksling er det viktig at du gjør deg kjent med hvilke frister og regler som gjelder i god tid før søknadsfrist. Husk å delta på fakultetet sin internasjonale dag og andre orienteringsmøter som fakultetet arrangerer i forkant av søknadsfristen, ta kontakt med studenter som har vært på utveksling, og les rapporter skrevet av studenter som har vært på utveksling til det universitetet du ønsker å utveksle til. Om du trenger å snakke med en veileder, ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet, toril.salen@uib.no.

Faglig forhåndsgodkjenning

Du må søke fakultetet om å få faglig godkjent kursene du ønsker å ta ved utveksling i god tid før du reiser ut. Forhåndsgodkjenningen dingaranterer at studiene du tar ute blir godkjent som en del av graden din ved UiB, og den gir deg rett til å få støtte til delstudier fra Lånekassen.

Sikkerhet, helse og forsikring

Før du reiser på utveksling er det mange ting som må være i orden. Mange land krever visum, du kan ha behov for ta spesifikke vaksiner for det landet du utveksler til, og du må skaffe deg egen forsikring som dekker reise- og ulykkesforsikring, innbo, hjemtransport ved sykdom,m.m. Du finner mer informasjon om om dette på UiB sine nettsider, og husk å lese nøye gjennom UiB sin beredskapsbrosjyre til studenter som reiser ut.