Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Opptak til forskerutdanningen

Kandidaten søker opptak i forskerutdanningen på bakgrunn av utarbeidet prosjektbeskrivelse. Det er fortløpende opptak til forskerutdanningen.

Kandidaten søker opptak i forskerutdanningen på bakgrunn av utarbeidet prosjektbeskrivelse (maks 10 sider). Det fagmiljø kandidaten skal knyttes til, skal delta aktivt i utformingen av prosjektbeskrivelsen. Det er fortløpende opptak til forskerutdanningen.