Forskrift for graden ph.d. ved UiB med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet