Hjem

Det psykologiske fakultet

Studiekvalitetspris til poliklinikkene

I forbindelse med Undervisningsdagen ved Det psykologiske fakultet fikk fagmiljøet for intern klinisk praksis Studiekvalitetsprisen 2011.

Studiekvalitetsprisen gjelder forhold som angår undervisningen ved det psykologiske fakultet, og omfatter mer enn det som skjer i klasserommet. Ingrid Holsen fra Kvalitetsutvalg for Undervisning og Evaluering (KUE) annonserte gledelig at Studiekvalitetsprisen 2011 går til fagmiljøet med ansvar for intern klinisk praksis på psykologstudiet, ved Geir Høstmark Nielsen, Dagfinn Winje og Helge Holgersen.

Først og størst

Tilbudet med intern klinisk praksis var det første i sitt slag i landet da det ble etablert for rundt 40 år siden, og har blitt jobbet mye med i løpet av tiden det har eksistert. Per i dag utgjør poliklinikkene det største tilbudet av denne art i Norge. Den interne kliniske praksisen har alltid fått gode studentevalueringer, både av studenter under utdanning og av studenter som har fullført studiet. Dette er grunnene til at de tre klinikkansvarlige deler studiekvalitetsprisen 2011, og de 25 000 kronene som følger med.

Studiekvalitet på flere nivå

Geir Høstmark Nielsen understreker at studiekvalitet er et sammensatt begrep når det kommer til poliklinikkene.
– For det første har vi et stort ansvar for å kvalitetssikre opplæringen av de 123 uerfarne studentene som til enhver tid har sin interne praksis hos oss. Den interne praksisen er deres første møte med klinisk behandling av pasienter, og det er særdeles viktig at de møter et trygt opplegg av solid kvalitet når de skal få denne opplæringen.

– For det andre er vi pålagt å sikre at praksisen etterfølger Lov om helsepersonell, og at opplæringen er kvalitetssikret i henhold til kravene denne loven stiller. Vi har mange tiltak for å sikre god studiekvalitet ved klinikkene, som for eksempel tett veiledning av psykologspesialist og utvikling av en klinisk håndbok, fortsetter Nielsen.

– Den interne kliniske praksisen er første gang i studieløpet at studenten får prøve ut teorier i praksis, fortsetter Winje.
– I følge dem selv er dette den delen av studiet som de har mest nytte av når de skal ut i jobb etterpå. Poliklinikkene er et godt og viktig tilbud til studentene, og ikke minst til pasientene som får hjelp her.

Price fikk pris

Mens vinnerne av Studiekvalitetsprisen avgjøres av KUE etter en nominasjonsprosess, delte også Studentutvalget (SU) ved Det psykologiske fakultet en egen pris der studentene selv stemmer fram vinneren. På vegne av studentene overrakte SU-leder Elfrid Krossbakken Undervisningsprisen 2011 til Mark Price.

– Du har en rød tråd gjennom hele forelesningen og gir en svært oversiktlig framstilling av de relevante pensumdelene. Vi føler at du er oppriktig engasjert i vår læringsprosess, og du har bred støtte som foreleser fra både nåværende og tidligere studenter, sa Krossbakken til en rørt Price.

Utdanning i søkelyset

Studiekvalitetsprisen og Undervisningsprisen ble delt ut under Undervisningsdagen ved Det psykologiske fakultet 15. februar 2012. Undervisningsdagen er et årlig arrangement hvor fokus i år var på de mange ulike sidene som er forbundet ved undervisningen ved fakultetet. Studenter, administrativt ansatte og forelesere holdt til sammen åtte korte innlegg om blant annet overtidsbetaling, emne-evaluering, sosiale medier i klasserommet og skikkethetsvurdering.

– Driver vi god utdanning? spurte visedekan for utdanning Norman Anderssen på slutten av dagen.
– Dagen i dag viser at vi er på god vei, konkluderte han.