Hjem

Det psykologiske fakultet

Valg til fakultetsstyret - Gruppe B

Det er valgt medlemmer fra gruppe B til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet. Elektronisk valg ble holdt 9.8.10 - 11.8.10.

Valgresultat

Fast medlem:

Geir Scott Brunborg

Varamedlemmer:

1. Anders Hovland

2. Berge Osnes

3. Annegreet Gera Wubs

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Det skal holdes elektronisk valg i perioden 9.8.2010 til 11.8.2010. Alle med stemmerett i gruppe B kan stemme ved valget.

Kandidater som stiller til valg er:

- Geir Scott Brunborg

- Anders Hovland

- Kia Minna J. Hynninen

- Berge Osnes

- Annegreet Gera Wubs

Det skal velges ett fast medlem og tre varamedlemmer. Fungeringsperioden er fra valget er foretatt og godkjent til 31. juli 2011.

 

 

Forslagsfrist er satt til torsdag 1. juli 2010.

Kunngjøring

For å sjekke manntallet, vennligst klikk her.

Eventuell feil/klage på sendes til:

Nina.Farahi@psyfa.uib.no