Hjem

Det psykologiske fakultet

Prøveforelesning - Eirik Sørnes Jenssen

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Eirik Sørnes Jenssen holde prøveforelesning over temaet:

"Tilpasset opplæring og inkludering i et internasjonalt perspektiv."

For mer informasjon se pressemelding.