Hjem

Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin ble etablert som som eget fag innenfor Seksjon for radiologi ved Universitet i Bergen i mars 2006. Senter for nukleærmedisin og PET ved Haukeland Universitetssykehus er del av Radiologisk avdeling. Vi utfører alle nukleærmedisinske  undersøkelser og terapier i Hordaland. PET-senteret inkluderer et radiokjemisk laboratorium med syklotron til produksjon av de radioaktive legemidlene og et kombinert PET-CT kamera.

Oasis PET CT no

Hvordan en kan se på en PET/CT med vår nasjonale undervisningsserver.
Produsent:
Martin Biermann, UiB

Nukleærmedisin undervises i medisinstudiet som del av kurs i Medisinsk bildediagnostikk og fikk tildelt Medisinsk fakultetet sin Studiekvalitetspris 2017.

Alle nukleærmedisinske forelesninger er tilgjengelige på internett. 

Nye nettforelesninger (maks. 10 min hver) i HTML5-format:

Thyreoideascintigrafi Parathyreoideascintigrafi
Skjelettscintigrafi
Nukleærmedisin i onkologi
SPECT og PET Radiofarmasi
Nyrescintigrafi Hjertescintigrafi
Lungescintigrafi DAT-scintigrafi
C-11-metionin-PET PET ved lungecancer

Undervisning under nye studieplan (Medisin 2015)
Undervisning under studieplan Medisin 2005

Flere presentasjoner

Øvrige forelesninger og foredrag i nukleærmedisin