Hjem
Click

Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin ble etablert som som eget fag innenfor Seksjon for radiologi ved Universitet i Bergen i mars 2006. Senter for nukleærmedisin og PET ved Haukeland Universitetssykehus er del av Radiologisk avdeling. Vi utfører alle nukleærmedisinske  undersøkelser og terapier i Hordaland. PET-senteret inkluderer et radiokjemisk laboratorium med syklotron til produksjon av de radioaktive legemidlene og et kombinert PET-CT kamera.

Alle nukleærmedisinske forelesninger er tilgjengelige på internett. 

Nye nettforelesninger (maks. 10 min hver) i HTML5-format:

Thyreoideascintigrafi
Skjelettscintigrafi
Nukleærmedsin i onkologi
SPECT og PET

Undervisning under nye studieplan (Medisin 2015)
Undervisning under studieplan Medisin 2005

Flere presentasjoner

Øvrige forelesninger og foredrag i nukleærmedisin