Hjem
Click

Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Undervisning (ny studieplan)

Nettforelesninger og andre ressurser for den nye studieplanen ved Universitetet i Bergen (Medisin 2015)

Oasis PET CT no

Hvordan en kan se på en PET/CT med vår nasjonale undervisningsserver.
Produsent:
Martin Biermann, UiB

3. studieår

2 forelesningstimer i plenum:
Konvensjonell nukleærmedisin (del 1* + del 2*)
Positronemisjonstomografi (del 1* + del 2*)

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (2 dobbeltimer, 40 studenter):
Nettforelesning (før dag 1): Thyreoidea; spørsmål på https://mitt.uib.no

Nettforelesninger (før dag 2): Onkologi; spørsmål på https://mitt.uib.no
For spesielt interesserte:
Veileder og kasusliste nukleærmedisin (PDF)

6. semester (sirkulasjon)

Nettforelesninger: Myokardscintigrafi Lungescintigrafi 

7. semester (nevrologi)

Nettforelesning: DAT-scintigrafi

8. semester (endokrinologi)

Nettforelesning: Thyreoidea
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (1 dobbeltime, 40 studenter)
Semestereksamen; øvingsspørsmål på https://mitt.uib.no

Opsjonale forelesninger:
SPECT og PET
Radiofarmasi Nyrescintigrafi 

10. semester (onkologi)

Nettforelesning: Nukleærmedisin i onkologi  
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (1 dobbeltime, 40 studenter)
Semestereksamen

Øvrige undervisningsmaterialer

Kasusliste/veileder (PDF)

Kasusdatabase https://nukoa.ihelse.net (tilgjengelig kun innenfor sykehusnettverket)

Alle nettundervisninger i HTML5-format kan ses på moderne mobiltelefoner. For å se på forelesningene offline uten mobildekning, vennligst installer iSpring Play appen.