Hjem
Click

Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Undervisning (ny studieplan)

Nettforelesninger og andre ressurser for den nye studieplanen ved Universitetet i Bergen (Medisin 2015)

Undervisning i 3. studieår

For tiden undervises 3. studieår fortsatt under studieplan "Medisin 2005". Se der.

Undervisning i 8. semester (endokrinologi)

Nettforelesning: Thyreoidea
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (1 dobbeltime, 40 studenter)
Semestereksamen

Undervisning i 10. semester (onkologi)

Nettforelesning: Nukleærmedisin i onkologi  
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (1 dobbeltime, 40 studenter)
Semestereksamen

 

Øvrige undervisningsmaterialer

Kasusdatabase + kasusliste/veileder https://nukoa.ihelse.net (tilgjengelig kun innenfor sykehusnettverket)

Øvrige undervisningsressurser - se studieplan Medisin 2005

Alle nettundervisninger i HTML5-format kan ses på moderne mobiltelefoner. For å se på forelesningene uten mobildekning, vennligst installer iSpring Play appen.