Hjem
Click

Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Undervisning (Medisin 2005)

Nettforelesninger og andre ressurser for den gamlestudieplanen ved Universitetet i Bergen (Medisin 2005)

Gruppeundervisning i 3. studieår

2 forelesningstimer i plenum:
Konvensjonell nukleærmedisin (del 1* + del 2*)
Positronemisjonstomografi (del 1* + del 2*)
* Adobe Flash-format - trenger Flash-plugin.

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (2 dobbeltimer, 40 studenter):
Konvensjonell nukleærmedisin
Positronemisjonstomografi
Nettforelesning SPECT og PET

Eksamensforberedende undervisning i 6. studieår

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker i små grupper med 20 studenter:

Forberedelse: 
Nettforelesning (før dag 1): Thyreoidea
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no
Nettforelesninger (før dag 2): Onkologi   Skjelettscintigrafi
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Nukleærmedisinsk organdiagnostikk (1 dobbeltime)
Onkologisk diagnostikk (1 dobbeltime)

Testeksamen på https://mitt.uib.no (med fasit; kan tas flere ganger)

Eksamen: tas som flervalgsprøve (20 spørsmål) på UiB-sitt nye eksamenssystem (Inspera)

Øvrige undervisningsressurser

Kasusdatabase https://nukoa.ihelse.net (kun innenfor sykehusnettverket)

Øvrige undervisningsressurser - se under studieplan Medisin 2015

Nettforelesningen i Flash-format forusetter Adobe Flash-plugin i webleseren. Die nye forelesningne HTML5-format kan ses på moderne mobiltelefoner. For å se på forelesningene uten mobildekning, vennligst installer iSpring Play appen.