Hjem
Click

Rektors kontor

Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen.

Rektor Dag Rune Olsen og prorektor Anne Lise Fimreite er valgt for perioden 2013-2017. De har utpekt Oddrun Samdal som viserektor for utdanning og Anne Christine Johannessen som viserektor for internasjonalisering i samme periode. Robert Bjerknes er utpekt som viserektor for tverrfaglig virksomhet i perioden 2015–2017.

Dag Rune Olsen og hans rektorat ser det som sin viktigste oppgave å legge til rette for høy kvalitet i kjernevirksomhet; forskning, utdanning, formidling og innovasjon, med ambisjon om å utvikle Universitetet i Bergen til et offensivt og utadrettet universitet og blant de ledende i Norden.  

Les rektoratets valgplattform her.