Hjem

Rektors kontor

Digitalisering

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning

Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet inviterer til nasjonal konferanse om digitalisering av utdanning i universitets- og høyskolesektoren 23.-24. november 2017 i Bergen. Påmeldingen er åpnet!

Universitets- og høgskolesektoren har viktige oppgaver foran seg når det gjelder å utforme studieprogrammer for en digital tid. Meld. St. 16 forventer at institusjonene løfter den pedagogiske digitaliseringen til et strategisk nivå og iverksetter helhetlige tiltak for digitalisering av læringsprosessene. I 2017 ser vi mange innovative eksempler på digitalisering av læringsaktiviteter og vurderingsformer, og i september kom KDs digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren.

Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet inviterer i november til en nasjonal konferanse om digitalisering i universitets- og høyskolesektoren. Konferansen vil omfatte temaer knyttet til digitalisering av undervisning, vurdering og formidling, nasjonale føringer og rammeverk, institusjonelle støttestrukturer, digitale verktøy som støtte for studentaktive læringsformer og digital kompetanse og arbeidslivsrelevans i studieprogrammene. Konferansen er rettet mot ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på både institusjons-, fakultet- og instituttnivå.

Universitetet i Bergen er vertskap og inviterer i forbindelse med konferansen også til omvisning i Media City Bergen – en kunnskapsklynge med et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. UiB etablerer seg i klyngen, både med nye journalistutdanninger og med en læringslab der UiB sammen med klyngepartnerne har en rekke innovative samarbeidsprosjekter knyttet til utvikling av digital undervisning og formidling. Media City Bergen åpner høsten 2017.

Velkommen til Bergen i november!

Program 23. november

Programmet oppdateres løpende.

09.00-10.00Registrering
10.00-10.10Åpning, ved rektor Dag Rune Olsen, UiB
10.10-10.30

Digitaliseringssatsingen i høyere utdanning. Hvorfor er den viktig, og hvilke forventninger har KD til sektoren?

Ved KD

10.30-10.50

Hvilken påvirkning vil omorganiseringen av de nasjonale forvaltningsorganene få for digitaliseringsarbeidet i høyere utdanning?

TBA

10.50-11.45

KD kom i september med digitaliseringsstrategi for sektoren. Hvordan vil institusjonene møte de forventningene som utrykkes der? Hvilke visjoner og strategier har institusjonene utover dette for digitaliseringen av utdanning på egen institusjon?

Ved rektor Curt Rice og direktør Asbjørn Seim fra HiOA, og rektor Dag Rune Olsen

11.45-12.45Lunsj
12.45-13.45

Hvilke funksjoner trengs for å støtte digitaliseringsarbeidet for utdanning og hvordan har institusjonene valgt å organisere dette?

Innlegg:

HSN - ved viserektor for utdanning og studiekvalitet Halvor Austenå og seksjonssjef Hjørdis Hjukse

NTNU - Prorektor for utdanning Anne Borg, NTNU

UiT - TBA

13.45-14.30Diskusjon
14.30-15.00Pause
15.00-16.00

Paneldebatt: Digitalisering i høyere utdanning

Nasjonale utfordringer: Nasjonale eller institusjonelle løsninger?

TBA

16.00-18.00Pause
18.00-19.30Samling med omvisning i medieklyngen i Bergen, Media City Bergen
19.30Middag

Program 24. november

Programmet oppdateres løpende.

08.30-09.00Kaffe
09.00-09.20

Kan digitalisering hjelpe oss med å nå målene om mer læring gjennom økt studentaktivitet?

"Hva er aktiv læring, og hvorfor virker den?"

Ved Torstein Låg fra Universitetet i Tromsø

09.20-09.40

Hva er læringsanalyse og hvordan kan denne kunnskapen utnyttes i tilrettelegging for æring?

TBA

09.50-11.30

Parallelsesjoner 

Spor 1: Aktiv læring i SFUene, hvordan kan digitalisering være en viktig faktor?

Innlegg ved:

- bioCEED - Centre of Excellenece in Biology Education
- CCSE - Centre for Computing in Science Education
- TBA

Spor 2: Tilrettelegging for aktiv læring

 • Hva må vi gjøre med de fysiske læringsrommmene våre?
  Ved NTNU ved stipendiat og universitetslektor Gabrielle Hansen, faglig ansvarlig TettPÅ, NTNU toppundervisning
 • Rethinking learning through teaching and assessment
  Ved førsteamanuensis Robert Grey, leder for NUV-prosjektet Teaching and Learning in the Digital Age, UiB
 • BI blender 13 bachelorprogrammer
  Gjennom fleksible og varierte læringsformer har BI som mål å utvikle dypere læring for studentene.
  Dean Kjell Jørgensen presenterer utviklingsprosjektet.
11.30-12.30Lunsj
12.30-

Digital kompetanse for studentene: Hvordan ruster vi studentene for det framtidige arbeidslivet?

Hva er digital kompetanse?
ved seniorrådgiver Marijana Kelentric, Senter for IKT i utdanningen

Hva er det viktigste studentene har med seg inn i et framtidig arbeidsliv?
TBA

13.15-13.45Diskusjon
13.45

Oppsummering og avslutning

Ved viserektor for utdanning ved UiB Oddrun Samdal

14.00Slutt

Påmelding

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Pris for konferanse: 3350,-

Pris for middag torsdag 23. november: 650,-

 

Praktisk informasjon

Konferansen arrangeres i Universitetsaulaen i Bergen

I tillegg vil det bli samling og omvisning i de nye lokalene til medieklyngen i Bergen,  Media City Bergen