Hjem
Click

Rektors kontor

Rektor Dag Rune Olsen

Professor Dag Rune Olsen er valgt som rektor ved Universitetet i Bergen i perioden 2013-2017.

Telefon: 55 58 20 02
Mobiltelefon: 93 08 58 81
E-post: rektor@uib.no
Besøksadresse: Muséplass 1

Twitter: @UiBrector_Olsen

Blogg: http://rektor.b.uib.no/

Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen. Rektor er institusjonens rettslige representant og talsperson ovenfor allmennheten og offentlige myndigheter samt universitetets representant utad.

Dag Rune Olsen var dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen fra 2010 og fram til han tiltrådte som rektor. Olsen var tidligere forskningssjef ved Radiumhospitalet i Oslo og er professor i medisinsk fysikk. Hans forskningsfelt er strålebehandling og kreft. Olsen har publisert over 120 vitenskapelige artikler i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter, i tillegg til bokkapitler og populærvitenskapelige arbeider.

Olsen har hatt en rekke internasjonale verv, arrangert flere internasjonale møter og konferanser og vært medlem av redaktørråd i flere internasjonale fagtidsskrifter. Han er tildelt Klaas Breur-prisen for sin forskning (2008) og er innvalgt i Academia Europaea (2011) og Norges Teknisk Vitenskapsakademi (2013).