Hjem

Studieadministrativ avdeling

Annonsering

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning har ansvar for annonsering av UiBs studietilbud på nettet.

Kontaktperson for tilbydere av annonsering er redaksjon@sa.uib.no