Hjem

Studieadministrativ avdeling

Dannelsesutvalget ved UiB

Sammensetning og oppgave

Som oppfølging av arbeidet til det nasjonale dannelsesutvalget, ble det satt ned et dannelsesutvalg ved Universitetet i Bergen. Følgende medlemmer er oppnevnt til UiBs dannelsesutvalg for en periode på 2 år fra 1. august 2011:

  • Førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (leder)
  • Førsteamanuensis Inga Berre, Matematisk institutt
  • Førsteamanuensisr Eirik Holmøyvik, Det juridiske fakultet
  • Professor Anders Johansen, Institutt for informasjons- og medievitenskap
  • Student Hanne Kvilhaugsvik
  • Stipendiat Åshild Lunde, Institutt for samfunnsmedisinske fag
  • Førsteamanuensis Herner Sæverot, Institutt for pedagogikk

Dannelsesutvalget står fritt til å foreslå og legge til rette for ulike aktiviteter som vil fremme dannelsen i utdanningen. Utvalget velger også selv arbeidsform og møtehyppighet som dere finner hensiktsmessig. Utvalget bes foreslå ulike typer av tiltak for universitetets utdanningsutvalg. 

For mer informasjon om Dannelsesutvalget ved UiB, kontakt leder Jan Reinert Karlsen