Hjem

Studieadministrativ avdeling

Informasjonsmateriell

UiB utvikler informasjonsmateriell om studier og studentliv på norsk og engelsk.

Informasjonsmateriell kan bestilles på nett.

Kontaktperson ved Studieadministrativ avdeling er Jørgen Thune Johnsen.