Hjem

Studieadministrativ avdeling

Hva er læringsmiljø?

Et godt læringsmiljø er viktig i studiehverdagen og svært sentralt for studiekvaliteten.

Læringsmiljø, studiemiljø og arbeidsmiljø er alle begreper som ofte blir brukt om hverandre. For å forenkle brukes kun begrepet læringsmiljø i denne sammenheng. Begrepet "læringsmiljø" er sammensatt og kan forstås ut fra psykososiale-, fysiske- og organisatoriske faktorer.

Hva mener vi med læringsmiljø? Her er en praktisk veiviser