Hjem

Studieadministrativ avdeling

Handlingsplan for etter- og videreutdanning 2015-2017

Handlingsplan for etter- og videreutdanningsvirksomheten ved UiB er vedtatt av Universitetsstyret og gjelder for perioden 2015-2017.

Handlingsplan for etter- og videreutdanning ved UiB for perioden 2015-2017 løfter frem fire hovedsatsingsområder:

1) UiB satser på skolen

2) UiB satser på offentlig sektor og organisasjoner i arbeidslivet

3) UiB skal tilby etter- og videreutdanning innen UiBs strategiske profilområder

4) UiB skal videreutvikle etterutdanningstilbudet