Hjem

Studieadministrativ avdeling

Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Læringsstøtte

Funksjonsområdet Læringsstøtte har ansvar for blant annet pedagogisk og teknisk brukerstøtte for læringsplattformen, og koordinerer arbeidet rundt tilrettelegging for studenter.

Funksjonsområdet Læringsstøtte har ansvar for pedagogisk og teknisk brukerstøtte for læringsplattformen, samordning av kvalitetsutvikling og opplæringstiltak, samarbeid med UNIPED, og støtte ved oppretting av studieprogram/emner. Systemeierskap for Læringsplattformen er også knyttet til funksjonsområdet.