Hjem

Studieadministrativ avdeling

Ansatte ved Studieadministrativ avdeling

Bodil Agas bilde

Bodil Aga

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 89 37

Bodil.Aga@uib.no

Steffen Christensen Bekkelunds bilde

Steffen Christensen Bekkelund

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 73 13

Steffen.Bekkelund@uib.no

Helge Bjørlos bilde

Helge Bjørlo

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 92 41

Helge.Bjorlo@uib.no

Britt Brulands bilde

Britt Bruland

Førstekonsulent

Etter- og videreutdanning

 • +47 55 58 89 52

Britt.Bruland@uib.no

Ana Veronica Cordovas bilde

Ana Veronica Cordova

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 94 19

Ana.Cordova@uib.no

Toril Eikaas Eides bilde

Toril Eikaas Eide

Seniorrådgiver, gruppekoordinator Læringsstøtte

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 26 34
 • +47 907 65 862

Toril.Eide@uib.no

Siv Hovland Erstads bilde

Siv Hovland Erstad

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 92 40

Siv.Erstad@uib.no

Ida Fauskangers bilde

Ida Fauskanger

Rådgiver, gruppekoordinator Opptak og verifisering

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 23

Ida.Fauskanger@uib.no

Elin Berge Flos bilde

Elin Berge Flo

Rådgiver, gruppekoordinator Studentmobilitet

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 24

Elin.Flo@uib.no

Nina Foxs bilde

Nina Fox

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 88 53

Nina.Fox@uib.no

Rebekka Friiss bilde

Rebekka Friis

GJEST

Studieadministrativ avdeling

 • +47 922 42 473

Rebekka.Friis@uib.no

Simona Ghebreiesuss bilde

Simona Ghebreiesus

KONSULENT

Studieadministrativ avdeling

Simona.Ghebreiesus@uib.no

Anne Gjelsviks bilde

Anne Gjelsvik

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 21 34

Anne.Gjelsvik@uib.no

Michelle Ingrid Greenes bilde

Michelle Ingrid Greene

Kontorsjef, Leder for Utdanning i Bergen

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 37
 • +47 970 43 204

Michelle.Greene@uib.no

Ingvild Greves bilde

Ingvild Greve

Underdirektør

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 91 48
 • +47 928 59 403

Ingvild.Greve@uib.no

Ann Margret Haukness bilde

Ann Margret Hauknes

Seksjonssjef, Daglig leder UiB Videre

Etter- og videreutdanning

 • +47 55 58 84 52

Ann.Hauknes@uib.no

Kjersti Sollund Hegsbros bilde

Kjersti Sollund Hegsbro

FØRSTESEKRETÆR

Studieadministrativ avdeling

Kjersti.Hegsbro@uib.no

Kathleen Hiestands bilde

Kathleen Hiestand

FØRSTESEKRETÆR

Studieadministrativ avdeling

Kathleen.Hiestand@uib.no

Bjørg Hildeskårs bilde

Bjørg Hildeskår

Rådgiver

Etter- og videreutdanning

 • +47 55 58 89 53

Bjorg.Hildeskar@uib.no

Per Gunnar Hillesøys bilde

Per Gunnar Hillesøy

Seniorrådgiver

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 21 38

Per.Hillesoy@uib.no

Ellen Meyer Hoffs bilde

Ellen Meyer Hoff

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 28 20

Ellen.Hoff@uib.no

Claudia Hummelsunds bilde

Claudia Hummelsund

Rådgiver

Studieadministrativ avdeling

 • +47 913 16 017

Claudia.Hummelsund@uib.no

Mustafa Hussains bilde

Mustafa Hussain

Rådgiver

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 49 45

Mustafa.Hussain@uib.no

Iren Igesunds bilde

Iren Igesund

Rådgiver

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 94 83

Iren.Igesund@uib.no

Stina Aadland Jensens bilde

Stina Aadland Jensen

Seniorkonsulent, Koordinator for Utdanning i Bergen

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 43

Stina.Jensen@uib.no

Arild Fauskanger Jenssens bilde

Arild Fauskanger Jenssen

Konsulent

Studieadministrativ avdeling

Arild.Jenssen@uib.no

Jørgen Thune Johnsens bilde

Jørgen Thune Johnsen

Rådgiver, gruppekoordinator Informasjon og rekruttering

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 49 36

Jorgen.Johnsen@uib.no

Petter Kjærs bilde

Petter Kjær

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 32 78

Petter.Kjer@uib.no

Thea Krossøys bilde

Thea Krossøy

FØRSTESEKRETÆR

Studieadministrativ avdeling

Thea.Krossoy@uib.no

Ingrid Losnegaards bilde

Ingrid Losnegaard

Rådgiver

Etter- og videreutdanning

 • +47 55 58 91 32

Ingrid.Losnegaard@uib.no

Marianne Lundaness bilde

Marianne Lundanes

Seniorkonsulent

Etter- og videreutdanning

 • +47 55 58 33 07

Marianne.Lundanes@uib.no

Aud Irene Mehammers bilde

Aud Irene Mehammer

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 88 54
 • +47 481 89 430

Aud.Mehammer@uib.no

Kjartan Melheims bilde

Kjartan Melheim

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 88 56

Kjartan.Melheim@uib.no

Marit Midtuns bilde

Marit Midtun

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 21 41
 • +47 988 87 404

Marit.Midtun@uib.no

Bente Tollefsen Monsens bilde

Bente Tollefsen Monsen

Førstekonsulent

Etter- og videreutdanning

 • +47 55 58 89 56

Bente.Monsen@uib.no

Judith A. Morlands bilde

Judith A. Morland

Seniorrådgiver, stabsleder

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 17
 • +47 958 87 328

Judith.Morland@uib.no

Anne Sætersdal Myklestads bilde

Anne Sætersdal Myklestad

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 44 30
 • +47 907 41 269

Anne.Myklestad@uib.no

Svein Jarle Nymarks bilde

Svein Jarle Nymark

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 81 61

Svein.Nymark@uib.no

Mette Optuns bilde

Mette Optun

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 88 52

Mette.Optun@uib.no

Michael Peter Riisøens bilde

Michael Peter Riisøen

Rådgiver, Gruppekoordinator, Vurdering og eksamen

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 89 54
 • +47 484 94 394

Michael.Riisoen@uib.no

Kurt Håvard Rysjedals bilde

Kurt Håvard Rysjedal

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 01

Kurt.Rysjedal@uib.no

Erlend Jorunson Sands bilde

Erlend Jorunson Sand

FØRSTESEKRETÆR

Studieadministrativ avdeling

 • +47 212 079

Erlend.Sand@uib.no

Tonje Skaars bilde

Tonje Skaar

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 49 87

Tonje.Skaar@uib.no

Nils Sols bilde

Nils Sol

FØRSTEBETJENT

Studieadministrativ avdeling

Nils.Sol@uib.no

Christen Soleims bilde

Christen Soleim

Avdelingsdirektør

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 74
 • +47 414 79 181

Christen.Soleim@uib.no

Livar Solheims bilde

Livar Solheim

FØRSTEBETJENT

Studieadministrativ avdeling

Livar.Solheim@uib.no

Mona Solsviks bilde

Mona Solsvik

FØRSTEBETJENT

Studieadministrativ avdeling

Mona.Solsvik@uib.no

Nina Gry Steins bilde

Nina Gry Stein

Seksjonssjef, Leder Internasjonalt senter

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 49 53
 • +47 913 36 607

Nina.Stein@uib.no

Tove Steinslands bilde

Tove Steinsland

Rådgiver, gruppekoordinator Studiekvalitet

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 47

Tove.Steinsland@uib.no

Svein Kåre Stures bilde

Svein Kåre Sture

Universitetslektor

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 89 39

Svein.Sture@uib.no

Elin Stølheims bilde

Elin Stølheim

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 41 33

Elin.Stolheim@uib.no

Gaute Svendsens bilde

Gaute Svendsen

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 28

Gaute.Svendsen@uib.no

Liv Torunn Tjelmelands bilde

Liv Torunn Tjelmeland

GJEST

Studieadministrativ avdeling

Liv.Tjelmeland@uib.no

Torunn Valens bilde

Torunn Valen

Seksjonssjef

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 66 32
 • +47 482 39 497

Torunn.Valen@uib.no

Catrine Andersen Waages bilde

Catrine Andersen Waage

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 55

Catrine.Waage@uib.no

Ragni Serina Zlotoss bilde

Ragni Serina Zlotos

Seniorkonsulent, Systemkoordinator ved Studieadministrativ avdeling

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 21 39

Ragni.Zlotos@uib.no

Øystein Ørnegårds bilde

Øystein Ørnegård

Rådgiver, gruppekoordinator Felles studentsystem

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 18

Oystein.Ornegard@uib.no