Hjem
Click

Kontor for samfunnskontakt

Kontor for samfunnskontakt formidler kontakt, og styrker relasjonen mellom UiB og omverdenen.

Vi skaper gode møteplasser der universitetsmiljøet, nærings- og samfunnsliv kan treffes, få innsikt i hverandres virke og knytte verdifulle kontakter. Vi legger til rette for flere relasjoner og økt samhandling mellom UiB og samfunnet for øvrig.

Vi hjelper deg også med å få tak i fagressurser på universitetet eller med å kontakte miljøer utenfor UiB.

På denne siden finner du noen av våre faste prosjekter og arrangement.