Hjem
Click

Kontor for samfunnskontakt

Nyhetsarkiv for Kontor for samfunnskontakt

Nesten 30 UiB-alumner deltok på en hyggelig kveld med mingling og mimring på Lavvo i Oslo.
Over 3400 har registrert seg i UiBs alumniportal. Målet er 5000 registrerte alumner innen Alumnusdagen 12. september.
Universitetet hedrer statsministeren som en fremragende representant for sitt gamle studiested. Erna Solberg blir UiBs første æresalumn.
9. og 10. mai inviterer vi alle tidligere studenter tilbake til universitetet, for foredrag, fagfester og kulturarrangement.
Kontor for samfunnskontakt er et kontaktpunkt mellom universitetet og eksterne aktører.
Studietiden din er en del av deg, og du er fortsatt en viktig del av UiB-fellesskapet. Gjennom UiB Alumni kan du holde kontakten og få muligheter til å komme tilbake.