Hjem
Click

Institutt for sammenliknende politikk

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er en av greinene i statsvitenskap, og en systematisk studie av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, og adferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammenlikninger på tvers av politiske system og endringer over tid står sentralt.

Studiehverdag

Under huden på sammenliknende politikk

Kim Arne Hammerstad, Lena Aastrøm og Sindre Fjellstad Johnsen går første året på masterprogrammet i sammenliknende politikk.

studiehverdag

Diskriminering av romfolk

Runa Falck Langaas studerer sammenliknende politikk og skriver masteroppgave om diskriminering av romfolk i Norge.

Studiehverdag

Sammenliknende politikk er både morsomt og nyttig

Lea Jakobsen trives med både det faglige og sosiale på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk.

Masteropptak

Bachelorgrader som kvalifiserer til master i sammenliknende politikk

Lurer du på om din bachelorgrad kvalifiserer deg til opptak på masterprogrammet i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen? Her er en liste over eksterne bachelorgrader som kvalifiserer til masteropptaket!

Utveksling

Tett på amerikansk politikk og språk

Truls Lier går siste semester på bachelor i sammenliknende politikk. Høsten 2016 var han på utveksling i USA, ved University of Minnesota, og fikk oppleve det amerikanske presidentvalget på nært hold.

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.

Hvordan er det å være student på sammenliknende politikk?

Les om studenters erfaringer og få innsikt i studiehverdagen.