Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er en av greinene i statsvitenskap, og en systematisk studie av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, og adferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammenlikninger på tvers av politiske system og endringer over tid står sentralt.

Uforståelig at praksis ikke er en obligatorisk del av graden!

Austevoll er en liten kommune med store muligheter. Det har resultert i en spennende og variert praksisperiode for Nikolas Dale Skjerping og Ole Aune Ødegård.

Får brukt Europakunnskap i praksis hos UiBs Brusselkontor

Frihet og variasjon i arbeidsdagen, samt muligheter for god levestandard og reisemuligheter, har gjort Olivia Askheims praksisopphold i Brussel til en verdifull erfaring.

MANGFOLD ÅPNER FOR INNOVASJON

Fjorten nasjonaliteter er nå representert på sampol

Mangfold gir større sannsynlighet for suksess

Nyheter

Gjør forskning publikumsvennlig i ny blogg

Sampols blogg ‘Saktuelt’ tilbyr et forum hvor samfunnsforskere kan komme med inspill til aktuelle saker.

Nyheter

Frank Aarebrot har gått bort

Professor Frank Aarebrot er død, 70 år gammel.

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.