Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er en av greinene i statsvitenskap, og en systematisk studie av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, og adferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammenlikninger på tvers av politiske system og endringer over tid står sentralt.

Masterstudier

Fra Nord Universitet til master i sampol

Mindre kull, tettere oppfølging og nivået på metodeundervisning var avgjørendre da Tonje Støver Knutsen valgte sampol som studiested for sin mastergrad.

Vitnesbyrd

Partner i Corporate Communications

En typisk hverdag for Kaia Tetlie inneholder alt fra å utvikle prosjektplaner til å igangsette Snapchat-takeover. Hun anser evnen til å lære å lære raskt som den viktigste egenskapen hun tok med seg fra bachelorgraden i sammenliknende politikk.

Utdanning

Sampols masterprogram får skryt i ny rapport

Masterprogrammet i sammenliknende politikk mottok nylig sin programsenssorrapport for perioden vår 2014 til høst 2017. Tilbakemeldingene er svært positive, og særlig programmets fokus på studentforskning løftes frem av programsensor Magnus Feldmann fra University of Bristol.

Formidling

Nordisk velferdsforskning presentert i Cape Town

Professor Emeritus Stein Kuhnle er kjent for å dele sin forskning på velferdsstaten internasjonalt. Siste stopp var i Sør-Afrika, hvor samarbeidet blant annet har ført til opprettelsen av SANORD - the South African Nordic Centre.

Praksis

En gull verdt erfaring

Kainat Imtiaz Tararr er dette vårsemesteret studentpraktikant hos NAV Hordaland. Her skal hun skrive rapport om NAVs ungdomsmottak, og trekker frem økt mestringsfølelse og interessante utfordringer som det beste med praksisen.

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.