Data om konflikt og vold

 

Armed Conflict data hos PRIO
Her ligger flere datasett med konfliktvariabler. Blant annet finnes informasjon om konfliktenes omfang, tidspunkt, intensitet, parter og territorier. Datasettene finnes i flere versjoner der dataene er strukturert på ulike måter. På denne siden ligger også en del lenker til andre konfliktdatasett.

Type data: Forskjellig
Land/ områder: Verdensomspennende
Tidsperiode: 1945-2004
Tilgang: Kan lastes ned i Excel-format.
Nettside: http://www.prio.no/cscw/datasets

Uppsala Conflict Data Program
Her ligger noe av det samme som hos PRIO, men det finnes også noen andre datasett med ulikt fokus, som Conflict Termination dataset og Non-State Conflict Dataset. Datasettene blir kontinuerlig oppdatert. Her ligger dessuten en konfliktdatabase hvor man enkelt kan få opp detaljert informasjon om konflikter ved å klikke på kartene som kommer opp.

Type data: Forskjellig
Tidsperiode: 1946-2004 (kortere tidsintervall for de fleste datasettene)
Tilgang: Kan lastes ned i Excel-format.
Nettside: http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php

Banks’ Cross-National Time-Series Archive
Dataarkivet inneholder variabler innen temaer som valg, politiske institusjoner, makroøkonomi, demografi, utvikling og utdanning. Innen temaet ”Domestic conflict” finnes blant annet variablene ”assasinations”, ”purges” og ”revolutions”.

Type data: Aggregerte, landnivå
Land/ områder: Verdensomspennende. Også historiske stater.
Tidsperiode: Fra 1815
Tilgang: Ved henvendelse til Pål Bakka, SV-biblioteket
Nettside:  http://www.databanksinternational.com/

Minorities at Risk Project
I MAR-datasettet finnes økonomiske, politiske og kulturelle variabler for 284 politisk aktive etniske grupper. l

Type data: Kan struktureres med land/ år  eller etniske grupper/år som enheter.
Land/ områder: Verdensomspennende.
Tidsperiode: 1940-2000.
Tilgang: Hele datasettet kan lastes ned i kommaseparert format, men det anbefales at man installerer programmet ”MARGene” som gjør det enkelt å velge grupper, land, år og variabler man ønsker.
Nettside: http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/

Correlates of War (COW)
COW-prosjektet ble satt i gang av J. David Singer i 1963, og blir stadig utvidet og oppdatert. Ti ulike datasett relatert til krig og internasjonale relasjoner er tilgjengelige på nettsidene.

Type data: Aggregerte, hovedsakelig landnivå, men også andre nivåer.
Land/ områder: Verdensomspennende
Tidsperiode: 1816-2002
Tilgang: Kan lastes ned fra nettsidene i Excel- og kommaseparert format.
Nettside: http://www.correlatesofwar.org/

Journal of Peace Research
Journal of Peace Research legger ut datasettene fra de publiserte artiklene i hvert nummer av tidsskriftet.

Type data: Varierer
Land/ områder: Varierer
Tidsperiode: Varierer
Tilgang: Filformatene varierer. Datasettene kan enten lastes ned fra tidsskriftets nettside, eller man henvises til andre nettsider der dataene ligger.
Nettside: http://www.prio.no/jpr/datasets

MIPT Terrorism Knowledge Base
Her finnes store mengder informasjon om terrorgrupper og terrorhandlinger rundt om i verden. Det finnes en del statistikk, men databasen gir først og fremst en oversikt over terrorisme i verden sortert etter land, regioner, terrorgrupper, hendelser og konflikter.

Type data: Hendelsesdata
Land/ områder: Verdensomspennende
Tidsperiode: Månedlige data fra 1968. Kun elektronisk lesbart fra 2004.
Tilgang: Html-format.
Nettside: http://tkb.org/Home.jsp

Political Terror Scale
Dette er en skala som måler politisk vold. nivå 1 indikerer at politisk vold skjer svært sjelden og nivå 5 at hele befolkningen kan risikere å bli utsatt for politisk vold. Skalaen er basert på landrapporter fra Amnesty International og US State Department.

Type data: Indeks
Land/ områder: Ca 180 land
Tidsperiode: 1980-2004
Tilgang: Kan lastes ned fra nettsiden til Mark Gibney ved University of North Carolina Asheville. 
Nettside: http://www.unca.edu/politicalscience/images/Colloquium/faculty-staff/gibney.html

Terrorism in Western Europe: Events Data (TWEED)
Jan Oscar Engenes datasett over intern terrorisme i Vest-Europa.

Type data: Hendelsesdata
Land/ områder: Vest-Europa
Tidsperiode: 1950-2004
Tilgang: Kan lastes ned i SPSS-format.
Nettside: http://www.uib.no/people/sspje/tweed.htm

Northern Ireland Life and Times Survey
En årlig spørreundersøkelse i Nord-Irland som blant annet inneholder spørsmål om fredsprosessen.

Type data: Survey
Land/ områder: Nord-Irland
Tidsperiode: 1998-2004. Noen spørsmål gjentatt hvert år.
Tilgang: Kan lastes ned i SPSS-format.
Nettside: http://www.ark.ac.uk/nilt/