Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Data om konflikt og vold

 

Armed Conflict data hos PRIO
Her ligger flere datasett med konfliktvariabler. Blant annet finnes informasjon om konfliktenes omfang, tidspunkt, intensitet, parter og territorier. Datasettene finnes i flere versjoner der dataene er strukturert på ulike måter. På denne siden ligger også en del lenker til andre konfliktdatasett.

Type data: Forskjellig
Land/ områder: Verdensomspennende
Tidsperiode: 1945-2004
Tilgang: Kan lastes ned i Excel-format.
Nettside: http://www.prio.no/cscw/datasets

Uppsala Conflict Data Program
Her ligger noe av det samme som hos PRIO, men det finnes også noen andre datasett med ulikt fokus, som Conflict Termination dataset og Non-State Conflict Dataset. Datasettene blir kontinuerlig oppdatert. Her ligger dessuten en konfliktdatabase hvor man enkelt kan få opp detaljert informasjon om konflikter ved å klikke på kartene som kommer opp.

Type data: Forskjellig
Tidsperiode: 1946-2004 (kortere tidsintervall for de fleste datasettene)
Tilgang: Kan lastes ned i Excel-format.
Nettside: http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php

Banks’ Cross-National Time-Series Archive
Dataarkivet inneholder variabler innen temaer som valg, politiske institusjoner, makroøkonomi, demografi, utvikling og utdanning. Innen temaet ”Domestic conflict” finnes blant annet variablene ”assasinations”, ”purges” og ”revolutions”.

Type data: Aggregerte, landnivå
Land/ områder: Verdensomspennende. Også historiske stater.
Tidsperiode: Fra 1815
Tilgang: Ved henvendelse til Pål Bakka, SV-biblioteket
Nettside:  http://www.databanksinternational.com/

Minorities at Risk Project
I MAR-datasettet finnes økonomiske, politiske og kulturelle variabler for 284 politisk aktive etniske grupper. l

Type data: Kan struktureres med land/ år  eller etniske grupper/år som enheter.
Land/ områder: Verdensomspennende.
Tidsperiode: 1940-2000.
Tilgang: Hele datasettet kan lastes ned i kommaseparert format, men det anbefales at man installerer programmet ”MARGene” som gjør det enkelt å velge grupper, land, år og variabler man ønsker.
Nettside: http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/

Correlates of War (COW)
COW-prosjektet ble satt i gang av J. David Singer i 1963, og blir stadig utvidet og oppdatert. Ti ulike datasett relatert til krig og internasjonale relasjoner er tilgjengelige på nettsidene.

Type data: Aggregerte, hovedsakelig landnivå, men også andre nivåer.
Land/ områder: Verdensomspennende
Tidsperiode: 1816-2002
Tilgang: Kan lastes ned fra nettsidene i Excel- og kommaseparert format.
Nettside: http://www.correlatesofwar.org/

Journal of Peace Research
Journal of Peace Research legger ut datasettene fra de publiserte artiklene i hvert nummer av tidsskriftet.

Type data: Varierer
Land/ områder: Varierer
Tidsperiode: Varierer
Tilgang: Filformatene varierer. Datasettene kan enten lastes ned fra tidsskriftets nettside, eller man henvises til andre nettsider der dataene ligger.
Nettside: http://www.prio.no/jpr/datasets

MIPT Terrorism Knowledge Base
Her finnes store mengder informasjon om terrorgrupper og terrorhandlinger rundt om i verden. Det finnes en del statistikk, men databasen gir først og fremst en oversikt over terrorisme i verden sortert etter land, regioner, terrorgrupper, hendelser og konflikter.

Type data: Hendelsesdata
Land/ områder: Verdensomspennende
Tidsperiode: Månedlige data fra 1968. Kun elektronisk lesbart fra 2004.
Tilgang: Html-format.
Nettside: http://tkb.org/Home.jsp

Political Terror Scale
Dette er en skala som måler politisk vold. nivå 1 indikerer at politisk vold skjer svært sjelden og nivå 5 at hele befolkningen kan risikere å bli utsatt for politisk vold. Skalaen er basert på landrapporter fra Amnesty International og US State Department.

Type data: Indeks
Land/ områder: Ca 180 land
Tidsperiode: 1980-2004
Tilgang: Kan lastes ned fra nettsiden til Mark Gibney ved University of North Carolina Asheville. 
Nettside: http://www.unca.edu/politicalscience/images/Colloquium/faculty-staff/gibney.html

Terrorism in Western Europe: Events Data (TWEED)
Jan Oscar Engenes datasett over intern terrorisme i Vest-Europa.

Type data: Hendelsesdata
Land/ områder: Vest-Europa
Tidsperiode: 1950-2004
Tilgang: Kan lastes ned i SPSS-format.
Nettside: http://www.uib.no/people/sspje/tweed.htm

Northern Ireland Life and Times Survey
En årlig spørreundersøkelse i Nord-Irland som blant annet inneholder spørsmål om fredsprosessen.

Type data: Survey
Land/ områder: Nord-Irland
Tidsperiode: 1998-2004. Noen spørsmål gjentatt hvert år.
Tilgang: Kan lastes ned i SPSS-format.
Nettside: http://www.ark.ac.uk/nilt/