Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nasjonalt Universitetsnettverk

Forskning - Nasjonalt universitetsnettverk

Pågående forskningsprosjekt innen alders- og sykehjemsmedisin.

 

ForskningsprosjektTilhørighet
KOSMOS-studien (årstall) er en kompleks, praktisk intervensjon rettet mot kliniske og psykiatriske problemer, overmedisinering og sosiale behov hos pasienter på sykehjem. Tilrettelagte aktiviteter, forberedende samtaler, gjennomgang av medikamenter, og smertevurdering og smertebehandling er sentrale tiltak i KOSMOS-studien.

Ph.d.-kandidater: Irene Aasmul og Christine Gulla

Forskerlinjestudenter: Torstein Habiger og Tony Elvegaard

Universitetet i Bergen

DEP.PAIN.DEM-studien (årstall) er en multisenter, randomisert, placebokontrollert studie som skal undersøke hvorvidt en individualisert opptrapping av smertebehandling over 13 uker reduserer symptomer på depresjon hos sykehjemspasienter med demens og depresjon.

Ph.d.-kandidat: Ane Erdal 

Universitetet i Bergen

SLEEP.PAIN.DEM-studien (årstall) er en randomisert, placebokontrollert studie som undersøker hvorvidt  individuell smertebehandling har positiv effekt på søvn hos sykehjemspasienter med demens.

Ph.d.-kandidat: Kjersti Marie Blytt

Universitetet i Bergen

ICI.DEM.PATH-prosjektet (årstall) er en samling av flere studier som omhandler hjemmeboende personer med demens. En av delstudiene kartlegger alle dødsfall i Norge i løpet av en toårsperiode.

Ph.d.-kandidater: Camilla Kjellstadli og Stein Erik Fæø

Postdoc: Frøydis Bruvik og Oscar Tranvåg