Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Fagrådet

Senterets fagråd skal blant annet gi råd om strategi og veivalg, utvikling av senterets struktur og nettverk, overordnede planer og dokumenter. Dette inkluderer fremdrift innen konkrete arbeidsområder, behov for generell kunnskapsutvikling og forskning og konkrete fagutviklings- og forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt.

Fagrådet består av representanter fra sentrale, faglige samarbeidspartnere på Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for klinisk psykologi ved UiB, Uni Research Helse, Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Høgskulen på Vestlandet.

Alle fagrådets medlemmer har en forbindelse til den nye helsecampusen på Årstadvollen.