Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Styringsgruppen

Senter for alders- og sykehjemsmedisin har et styre som består av:

Per Bakke (leder), dekan ved Det medisinske fakultet, UiB

Christian Rieber, styreleder i GC Rieber Fondene

Guri Rørtveit, instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Karl Henrik Nikolajsen, leder, Etat for alders- og sykehjem, Bergen kommune

Bettina Husebø, leder ved SEFAS, deltar også på møtene i styringsgruppen.