Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

I november fikk vi tilslag fra Forskningsrådet, – både på et omfattende prosjekt som omhandler hjemmeboende med demens og midler til å utvikle Horizon 2020-samarbeid.
3 av 10 tildelinger fra Forskningsrådet til forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering går til Det medisinske fakultet.
Ubehandlet smerte for personer med demens er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser.
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidrar SEFAS til økt kunnskap i forbindelse med reformen.
Får forskningsmidler til prosjekt om verdighet i siste livsfase hos eldre kvinner.
Det er viktig med rett fokus og god kompetanse for de svake gruppene i helsevesenet, skriver medisin- og forskerlinjestudent Tony M. Elvegaard.
Verdighetsenteret inviterer til: De sårbare og alvorlig syke gamle – Legens utfordringer og muligheter
En systematisk oversiktsartikkel påpeker manglende forskningsbasert dokumentasjon bak tiltaksplanen Liverpool Care Pathway. Artikkelforfatterne konkluderer med at LCP ikke er tilpasset behovene til døende personer med demens.
Retningslinjen skal bidra til god diagnostikk og tilpasset oppfølging for personer med demens.
– og det blir vi faktisk, i økende grad!
Ph.d.-kandidat Ane Erdal har fått utvidet kunnskap og knyttet nye kontakter under sitt utenlandsopphold.
MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.
Jeg vet av egen erfaring hva som fungerer og hva som mangler i tilbudet til alzheimersyke. Dette må komme til nytte.
Giardiagruppen er tildelt forsknings- og innovasjonsprisen for 2017 av Bergen kommune.
I Vaksdal skal personer med demens og deres pårørende selv være med på å forme det fremtidige demenstilbudet. Prosjektet er i samarbeid med SEFAS.
Dronning Sonja følger helseforskningens anbefalinger til punkt og prikke: Hun er kreativ, aktiv, nysgjerrig og interessert.
Fakultetsdagen 2017 var spekket med interessante foredrag og begeistrete prisvinnere.
Et demensfritt samfunn er målet til professor Ryuta Kawashimas forskningssenter Smart-Aging Research Center.

Sider