Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Parkveien 9
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et tverrfaglig senter for forskning, formidling og undervisning om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har en kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspillet mellom kjønn og andre maktstrukturer i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er en pådriver for kjønnsforskning ved UiB, samt en aktiv aktør innen kjønnsforskning nasjonalt og internasjonalt.

#MeTooAkademia

Fullt hus på #MeTooAkademia debatt

Årets SKOK-debatt på Litteraturhuset i Bergen tok opp problemstillinger rundt seksuell trakassering i lys av #MeToo, med særlig fokus på utfordringene i akademia. I et fullsatt auditorium fikk publikum blant annet høre rektor ved UiB, Dag Rune Olsen og initiativtaker til oppropet #MeTooAkademia...
Informasjon

SKOK flytter til nye lokaler i Parkveien 9

I romjula har Senter for kvinne- og kjønnsforskning flytta ut frå kontora i Allégaten 34, og inn i nye lokaler i Parkveien 9, mellom Nygårdsparken og Studentsenteret.

Feltrapport

"Tramspotting" i Oslo

I det siste blogginnlegget frå WAIT-prosjektet, bloggar Marry-Anne Karlsen om Ruth, ein irregulær migrant i Oslo. Gjennom Ruth drøfter Karlsen korleis irregulære migranter si erfaring av venting blir produsert, kvar den kjem frå, og korleis den blir levd.

FORSKNING

Fremmer fakta og fornemmelser om kjønn

Kjønnsforskere i Bergen bidrar til å fremme kjønnsperspektiver i forskning med et nytt kurs rettet mot alle som er involvert i utvikling av forskerprosjekt.
Feltrapport

Om stillhet og trøstens grenser

Les Kari Anne Drangsland sine refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet og vansker med å finne ord som kan gi trøst kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranter sin erfaring av venting