Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Parkveien 9
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et tverrfaglig senter for forskning, formidling og undervisning om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har en kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspillet mellom kjønn og andre maktstrukturer i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er en pådriver for kjønnsforskning ved UiB, samt en aktiv aktør innen kjønnsforskning nasjonalt og internasjonalt.

GJESTEFORELESNING

Gender, Nation and the Afghanistan war (2001-2014): a comparative take on (some of) Europe’s newest war memorials

While considerable attention has been paid to historic war memorials that stand as testament to colonial and genocidal crimes, the construction of new monuments commemorating military deaths in current and recent wars has largely escaped public scrutiny.

INTERVJU

Claus Halberg i USA

Halberg fikk i 2017 tildelt Marie Sklodowska-Curie stipend og er nå godt i gang med sitt 2-årige opphold i USA. I denne reportasjen kan du lese intervjuet studentavisen ved Duke University gjorde med han.
Teori og analyse

Kjønnsbalanse i forskningen

Hvorfor er det viktig å sikre kjønnsbalanse i forskningen, og hvilke metodologiske og epistemologiske konsekvenser følger av en slik balanse?

PUBLIKASJONER

Publikasjoner ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

På denne siden vil vi samle publikasjoner av forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Siden vil bli oppdatert kontinuerlig