Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et tverrfaglig senter for forskning, formidling og undervisning om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har en kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspillet mellom kjønn og andre maktstrukturer i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er en pådriver for kjønnsforskning ved UiB, samt en aktiv aktør innen kjønnsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Prisutdeling

Randi Gressgård hedres for 2000-tallets artikkel

Tidsskrift for kjønnsforskning har i anledning sin 40-årsdag feiret med prisutdelinger til én utvalgt artikkel for hvert av tiårene tidsskriftet har eksistert. Tiårets artikkel fra 2000-tallet er Randi Gressgårds «Muslimen med slør, den anorektiske og den transseksuelle – hva har de til felles?».

Kronikk i NRK.no

Mobbens minoritetsvern

Med utgangspunkt i avstemminga om den likekjønna ekteskapslovgivninga i Australia tidlegare denne veka, stiller Kurt-Rune Bergset spørsmål til kva som er legitim bruk av folkerøystingar. Er det rett å la fleirtale røyste over kva rettar mindretalet skal ha i eit demokrati?
Feltrapport

Venterommet Europa

Kari-Anne Drangsland er PhD-kandidat ved SKOK. I høst bor hun i Hamburg, hvor hun følger irregulære migranter som venter på å få avklart sin flyktningestatus. Hun blogger om sin erfaring for forskning.no, og du kan lese hennes første innlegg her.
Notes from the field

Waiting in Sweden

Social Anthropologist and WAIT-researcher Shahram Khosravi is currently carrying out fieldwork on irregular migrants in Stockholm. Read his field-report on their experience of waiting, and the effects that prolonged waiting has on asylum seekers.