Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium


Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Allègaten 34
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter med sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Et av hovedmålene for SKOK er å sikre langsiktig kompetansebygging på tvers av faggrensene. Både forskning og undervisning ved SKOK preges av en tverrfaglig tilnærming, og som student ved SKOK vil du få et overblikk over ideer om kjønn sett fra ulike teoretiske perspektiv.

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald      Bachelorprogram i kjønnsstudium      Enkeltemne om kjønn

Gjesteforsker

Sandrine Musso besøker SKOK i april

Sosialantropolog Sandrine Musso er knyttet til det pågående forskningsprosjektet "WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon", og er for øyeblikket gjesteforsker ved SKOK. Musso har arbeidet ved SKOK de siste ukene, og benyttet mulighetene som det...

Forskningsprosjekt

Internasjonalt samarbeid om kjønnsforskning ved SKOK

SKOK er en av fire partnerinstitusjoner som skal fremme samarbeid og nettverksbygging mellom PhD-stipendiater i kjønnsforskning fra Linköping, Budapest, Cape Town, og Bergen. Til høsten skal UiB være vertskap for deltakerene i samarbeidsprosjektet.

Nyheter

Kick-off seminar i Paris

WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.

Masterstaffeten 2017

Tverrfagleg seminar om kjønn og seksualitet

Siste måndag i mars inviterte SKOK masterstudenter ved UiB til eit heildagsseminar i Ida Blom's hus. Der fekk studentane leggje fram og drøfte korleis dei kan styrke kjønnsperspektivet i sine oppgåver.