Hjem
Click

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Åpent debattmøte

Kjønnet populisme?

SKOK-debatten går av stabelen Torsdag 23. februar på Litteraturhuset i Bergen. Elisabeth Ivarsflaaten, Ulf Mellerström, og Ov Cristian Norocel diskuterer rollen til kjønn og seksualitet i politisk populisme. Arrangementet er gratis og åpent for publikum.

colourbox12002758.jpg

illustration of pill box with the text cure for populism

Politisk populisme har stått høyt på agendaen i senere tid, blant annet i kjølvannet av Brexit, valget av Trump til USAs president og økende oppslutning om både høyre og venstrepopulistiske politiske partier og bevegelser i Europa. Den politiske populismen har blitt mye diskutert i forhold til klasse så vel som migrasjon, grenser og nasjonalisme, mens det har vært mindre fokus på et like slående aspekt – nemlig hvilken rolle kjønn og seksualitet spiller i politisk populisme. Valgkampen i USA iscenesatte kontroverser rundt kjønn og seksualitet på en særdeles spektakulær måte, og noen kommentatorer har argumentert for at populariteten til Trump og hans populistiske politikk er uttrykk for en kulturell "backlash" som gjenspeiler en hegemonisk og heterosexistisk maskulinitet. Også i Europeisk høyrepopulisme finner vi nostalgi for en patriarkalsk samfunnsorden, men ofte i en paradoksal kombinasjon med en fremheving av kjønnslikestilling og ikke-normativ seksualitet som symboler på 'Vestlig sivilisasjon'. Vi har invitert ledene forskere og politikere til en paneldiskusjon om hvilken rolle kjønn og seksualitet spiller i politisk populisme. Diskusjon vil ta opp mulige konsekvenser av den politiske populismen for kjønnslikestilling og ikke-normativ seksualitet, og undersøke hvordan populismen kan forstås i lys av bredere endringer i politikk rundt kjønn og seksualitet i en tid preget av både nyliberal kapitalisme og nasjonalistisk grensedragning.

I panelet:

Moderatorer:

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle, velkommen!