Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Semesterets kunstner: Arve Håland

Fredag 17. februar kl. 18.00 er det igjen duket for utstillingsåpning i Ida Bloms hus. Arve Hålands eksperimentelle malerier skal pryde veggene hele vårsemesteret.

Hvert semester inviterer Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en kunstner til å stille ut i senterets lokaler. I vår har vi invitert Arve Håland som i tillegg til å være utøvende kunstner, er fast ansatt ved Kunsthøgskolen i Bergen. Håland arbeider med maleri, men med ulike blandingsteknikker.

Ordet utforskning dukker stadig oftere opp på dagens kunstscene. Uansett hvilket emne kunstneren er opptatt av så handler det først og fremst om å undersøke – mediet, materialet, formen eller prosessen.  Denne diskusjonen har løftet alle tradisjonelle kunstformer over i et utvidet felt, også maleriet. Store og rene ord som ”ekspresjonisme” og ”formalisme” har mistet mye av sin tradisjonelle kraft. I stedet snakker man nå om kunstbildets materialitet og om å male med noe annet enn bare pensel.

Siden forrige utstilling i Galleri Parken (2005) har Arve Håland fortsatt sitt arbeid i dette utvidete feltet. Fascinasjonen for ”det maleriske”, for materialenes språk, egenskaper og kombinasjonsmuligheter har hele tiden styrt prosessen. Det å balansere farge, tekstur, struktur, ”det estetiske”, har vært viktigere enn å utdype romlige og litterære forhold. Hvilke kvaliteter bor i jernsulfatets langsomme forandring fra grønt, sandaktig pulver til flytende fargefelt i rust? Hvilke assosiasjoner skapes i kontrasten til hvit, oppmalt dolomitt, en bergart i slekt med kunsthistoriens marmor? Hva er det som formmessig passer? Hva går, og hva er det som ikke går?

For Håland handler det, kort sagt, om gehør, om å stoppe bildet i formen, vite hva som bestemmer kunstbildets styrke og skaper realitet. 

Arbeidene inngår som en del av Arve Hålands KU prosjekt (kunstnerisk utviklingsarbeid) Rust Never Sleeps ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Fredag 17. februar kl. 18.00 inviterer SKOK til utstillingsåpning i Ida Bloms hus. Det blir lett servering og, med litt flaks, en musikalsk overraskelse