Hjem

Skole

Enkeltemner for lærere

Enkelte fakulteter tilbyr ordninger som gjør at lærere kan ta enkeltemner uten å søke via Samordna opptak.

Rokkanforelesningen 2012 - Margaret Levi

Rokkanforelesningen 2012 - Margaret Levi
Foto:
Ole Hallvard Dyrbekk

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Lærere i grunnskole og videregående skole kan søke om å ta enkeltemner gjennom ordningen "lærerstudierett". På denne siden kan du lese om lærerstudierett og finne søknadsskjema.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet har en privatistordning som gjør at man kan du søke om å ta eksamen i emner som tilbys ved Det humanistiske fakultet som kandidat uten studierett.

denne siden kan du lese om privatistordningen og finne søknadsinformasjon.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Personer som ikke har studierett på et studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kan du søke om å få avlegge særskilt eksamen i enkeltemner.

denne siden kan du lese om privatistordningen og finne søknadsinformasjon.

Det psykologiske fakultet

Personer som ikke har studierett ved UiB, kan du søke om å ta eksamen i emner som tilbys ved Det psykologiske fakultet som kandidat uten studierett gjennom privatistordningen. 

denne siden kan du lese om privatistordningen og finne søknadsinformasjon.

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet tilbyr enkelte spesialemner som tilleggsutdanning til personer uten ordinær studierett gjennom søknad til fakultetet.

denne siden kan du lese om emnene som inngår i ordningen og finne søknadsinformasjon.