Hjem
Click

Skolelaboratoriet i realfag

Vi holder kurs for lærere og lager læringsressurser for skoler. Hos oss kan du ta korte dagskurs, eller bli student og ta videreutdanning. Og du kan lage spennende undervisning for elevene dine ved hjelp av prosjektene våre Miljølære og Kart i skolen

Tredje kursdag i 'Nøkler til naturfag'
okt 26

Krefter, elektrisitet, magnetisme - og ei seilskute

Fysikkkunnskapen er i bruk til dagleg, overalt. Vi kan finne dei geniale mekaniske arbeidsreidskapene ombord i seglskuta, og vi kan studere krefter med enkle middel i klasserommet. På kursdag tre gjer vi dette, og går vidare til dei elektromagnetsike kreftene. Det blir mykje eigenaktivitet og...

Tredje samling på videreutdanningen Naturfag 2
nov 07

Molekylærbiologi

Genteknologi, kartlegging av DNA, sykdomsbekjempelse - molekylærbiologien er fremtidsrettet, spennende og viktig.

Tredje samling på videreutdanningen Naturfag 1
nov 02

Kjemi i skolen

Fra periodisk system til petroleum til maten vår - kjemien er med oss absolutt overalt. I skolen har vi tilsvarende uendelige muligheter for kjemiundervisning. På kursdagene får vi foredrag om kjemiens grunnlag, karbonkjemi, og om feltet fysikk/kjemi. Det blir også plass til labøvelser og samtaler...

Skolelaboratoriet tilbyr Naturfag 1 og Naturfag 2

Videreutdanning i naturfag

Målgruppen for videreutdanningen er lærere som underviser på trinn 8-11. Det tilbys to kurs: Naturfag 1 og Naturfag 2. Hvert kurs er på 30 studiepoeng og har seks samlinger gjennom skoleåret. Mellom samlingene arbeider deltakerne i grupper med utvikling av undervisning knyttet til fagtema som er...

Nettverkssamling for 'nøkler til naturfag'
nov 24

Arv, art, evolusjon og tilpasning

Du møter kollegaer fra andre kurs, forskere fra UiB, får nye erfaringer og øvinger på denne nettverkssamlingen. Temaet er sentralt i alle biologi. Vi undersøker hvordan vi kan undervise om arv og evolusjon i skolen, får innsyn i erfaringer, får prøve ut enkelte aktiviteter. Kurset blir holdt på...