Skolelaboratoriet i realfag er et bindeledd mellom realfagsmiljøene på Universitetet i Bergen og skoleverket. Vi tilbyr videreutdanning, kurs og arrangementer for lærere og elever innen matematikk og naturfag.  I 2014 og 2015 har vi videreutdanningen Naturfag1, med 30 studiepoeng. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets program Kompetanse for kvalitet. Sammen med Naturfagsenteret og HiB driver vi kursrekken 'Nøkler til naturfag'. I tillegg arrangerer vi hvert år en rekke dagskurs, både for lærere og skoleklasser. 

Mer informasjon finner du under menyfanene øverst, og til høyre på siden.

Følg oss på: