Hjem
Click

Skolelaboratoriet i realfag

Vi holder kurs for lærere og lager læringsressurser for skoler. Hos oss kan du ta korte dagskurs, eller bli student og ta videreutdanning. Og du kan lage spennende undervisning for elevene dine ved hjelp av prosjektene våre Miljølære og Kart i skolen

Tredje kursdag i 'Nøkler til naturfag'
mai 09

Nebb og klør - tilpasning, evolusjon og FFL

Kursdagen er denne gangen på Realfagbygget, UiB. Tema er FFL-metodikken anvendt i andre enheter i Forskerføtter og leserøtter, og i praksis.

Seminar for lærere fra Holen skole
mai 10

Regning i alle fag

Regneferdigheter kan understøtte læring og forståelse i fagene. På denne samlingen ser vi på noen få eksempler. regning blir satt inn i naturlige sammenhenger. Det dreier seg like mye om å skjønne grunnleggende begreper og oppleve meningen med størrelser og måling, som å regne med tall og formler.

Skolelaboratoriet tilbyr Naturfag 1 og Naturfag 2

Videreutdanning i naturfag

Målgruppen for videreutdanningen er lærere som underviser på trinn 8-11. Det tilbys to kurs: Naturfag 1 og Naturfag 2. Hvert kurs er på 30 studiepoeng og har seks samlinger gjennom skoleåret. Mellom samlingene arbeider deltakerne i grupper med utvikling av undervisning knyttet til fagtema som er...