Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag 1, første samling 2017-2018

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er tema for de to første dagene på naturfag 1. Vi starter med evolusjon, undervisningspraksis og forskningsfronten, og bruker så en hel dag til uteundervisning.

Første dag av samlingen er det foredrag og øvinger på Universitetet. Dag 2 er lagt til Arboretet og botanisk hage på Milde.

Program

Mandag 28.august

09:00Velkommen til naturfag videreutdanning! Innledende øving
10:00Foredrag, evolusjon. Øyvind Fiksen, professor, Institutt for biologi
11:00Bioceed, universitetets program for god biologiundervisning
12:00lunsj
13:00Et forskningsprosjekt; FunCab, Vigdis Vandvik, professor, Institutt for biologi
14:00Orientering om Arboretet og ekskursjonen. Bjørn Moe, undervisningsleder
15:00  Om kurset og netsttedene 

Tirsdag 29.august 

 

09:00Frammøte på Milde. 
09:10Omvisning og foredrag i samlingene. Bjørn Moe
11.30Lunsj på Fana Folkehøgskole
12.15Omvisning og foredrag fortsetter                   
14.30Samling ved Blondehuset
15:00Avslutning.