Hjem
Click

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag 2, første samling 2017 - 2018

Marinbiologi

Vi starter studieåret med et todagers kurs på Marinbiologisk stasjon, Espegrend. Tidligere studenter forteller at denne samlingen er noe av det de husker best fra videreutdanningen. Ikke mindre enn 12 fagpersoner står klar til å gi deg en god kombinasjon av teori og praktisk arbeid. Det er også anleding til å overnatte på stasjonen.

dsc02315.jpg

Lærere studerer organismer i fjæra
Foto:
Skolelaboratoriet

Program

Onsdag 6.september

08:30Velkommen.
08:35Øyvind Fiksen:
Ei sild og mange til: Norske marine økosystem, ressursar og fiskeri.
09:15Kaffe og diskusjon.
09:45Frede Thingstad:
Fra hoppekreps til virus. Den «usynlige» halvdel av næringskjeden.
10:15Pause med prat om undervisning.
11:00Adéle Mennerat:
Kan moderne matproduksjon endre evolusjon hos parasittar?
11:45Diskusjon.
12:00Lunsj m/kåseri om stasjonen si historie ved Torleiv Brattegard.
13:00

Praktisk feltarbeid

Deltakerene deles i to grupper som roterer mellom stasjonene onsdag og torsdag, slik at alle får halvannen time på hver av de fire stasjonene med praktisk feltarbeid.

16:00Undervisningen er ferdig. 

 

Torsdag 7.september

08:30Anders Frugård Opdal:
Torskens vandringer. Et forskningsprosjekt i BioCeed.
09:15Kaffe og diskusjon
09:45Audrey Geffen:
Hvordan bruke strandsonen i undervisning?
11:00Diskusjon om skoleprosjekt.
11:15Anne Gro Vea Salvanes:
Gir 'møblert oppvekst' smart settefisk og god overleving? Atferd.
12:00Lunsj og diskusjon om undervisning.
13:00

Praktisk feltarbeid

16:00Undervisningen er ferdig.