Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag 1, sjette samling 2017 - 2018

Fysikk og vitskapleg arbeidsmåte

Diskusjon om naturfagets grunnleggande idear - som energi, krefter, fart og masse, er konseptet på denne samlinga. Ut frå eigne øvingar og erfaring nærmar vi oss Newtons lover og andre bærande prinsipp i fysikken.

dsc02113.jpg

Verktøy og elektronikkutstyr på bordet
Foto:
Skolelaboratoriet i realfag

Kursdagane vekslar mellom foredrag, utforskande øvingar og drøfting av undervisningspraksis.

Program

Mandag 16.april Konferanserom C og D,Thormøhlensgate 51 (Vilvitehuset)

09:00Inneliiande øving. Korrosjon
10:00Utforskande arbeid med forskarkonferansar. Talje, spikerbåt,ball, 
11:30lunsj
12:15Oppsummering, avrunding, padlet
12:30Elektrisitet, koplingar, modellhus, einingar og omgrep
15:15Om siste del av semesteret, praktisk informasjon

Tirsdag 17.april DNV 'Basen' fram til lunsj. Etter lunsj: Grupperom sp2 på realfagbygget

08:30Ekskursjon til Det norske Veritas
11:30Lunsj
12:30Vår korrosjonstest
13:00Optikk, lysbryting i væsker, bruk av video- og lydopptak
14:30Gruppene om oppgåve 4 og 5
15:00Slutt