Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag 2, tredje samling 2017 - 2018

Molekylærbiologi

Molekylærbiologisk institutt arranger denne samlingen. Foredrag veksler med laboratorieøvinger de to dagene. Vi er innom gensekvensering, epigenetikk og forskning på zebrafisk.

dsc02398.jpg

Lære ser i luper på mikrobiologilab
Foto:
Skolelaboratoriet

Molekylærbiologisk institutt

Program

Onsdag 08.november

09:00Velkommen og god morgen! Sted: Inkubatoren (seminarrom 439C1)
09:15Foredrag: Sebrafisk som modell, Lisbeth Charlotte Olsen
10:30

Gruppe 1: Lab: Sebrafiskutvikling og transgene modeller, Siân Kristin Phillips, Ann-Kristin Frøyset, Naouel Gharbi

Gruppe 2: Datalab: Strukturbiologi, Joakim Brunet

12:15Lunsj
13:00

Gruppe 1: Datalab: Strukturbiologi, Joakim Brunet

Gruppe 2: Lab: Sebrafiskutvikling og transgene modeller, Siân Kristin Phillips, Ann-Kristin Frøyset, Naouel Gharbi

14:45Oppsummering/avslutning, Skolelaboratoriet
15:30Ferdig

Torsdag 09.november

09:00God morgen! Sted: Inkubatoren (seminarrom 439C1)
09:15Foredrag: Neste generasjons sekvenseringsteknologi i hum genetikk - muligheter og utfordringer, Randi Hovland
10:45Foredrag: Forskning på lakselus - noen eksempler, Christiane Eichner
12:00Lunsj
12:45Foredrag: Gene editing and CRISPR, Amanda Jayne Edson
14:00Foredrag: Fluorescensens fantastiske verden: Hvordan oppdagelsen av ”selvlysende” molekyler revolusjonerte molekylærbiologisk forskning v/Michael Marie.
15:15Oppsummering