Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Sjette samling på Naturfag 1 2016 - 2017

Fysikk og vitenskapelig arbeidsmåte

Utforskende arbeid i fysikkundervisningen, naturfaget i bruk og de grunnleggende lovene fra Newtons tid - kursdagene er praktiske og aktive.

img_1425.jpg

Lærere på kurs henger opp talje i taket
Utfordrende undervisning - bruk fysikkens lover i praktiske sammenhenger
Foto:
Skolelaboratoriet

Kursdagene veksler mellom foredrag, utforskende øvelser og drøfting av undervisningspraksis.

Program

Onsdag 26.april. Kurslab B, 'Biologen', Thormøhlensgate 53

09:00Utforskende fysikkundervisning. Diskusjon og innledning.
09.20

Undersøkelser av undervisning. Gruppeøvinger: spikerbåten, taljen, fart og akselerasjon

Forskerkonferanse, utvikling, beregning, måling og resultat

11:30lunsj
12:30Løsning, drøfting 
12:50Foredrag, drøfting. Utforskende undervisning og dybdelæring. Idar Mestad, Høgskolen
14:10Tverrfaglig undervisning på Fjell Ungdomsskule. Jan Roar Jørgensen
14:50Korrosjonsøving, opspett. Forberedelse til morgendagen
15:30Slutt dag 1

Torsdag 27.april. Frammøte hos Veritas i bygget 'Basen'

09:00Ekskursjon til Det norske Veritas
13:00Elektrisitet
15:15Avslutning Naturfag 1