Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Spiringsforsøk i klassen

Hemmelige frø 2017

Hemmelige frø er et uforpliktende og enkelt program som gir elevene mulighet for en utforskende aktivitet. Klassen får tilsendt fire ulike typer frø. Heller ikke læreren vet hvilke frøsorter det er. Fasit kommer i juni. Utforsking, dyrking og observasjon legger klassen opp selv. Prosjektet støttes av en blogg. Naturfag-glede er hovedmålet med dette prosjektet.

Gjennomføring

Skolen sår frøene, og passer dem til de har spirt og en plante er vokst frem.
Det vil være flere av hvert frøslag i konvolutten. Skolen kan fordele frøene og organisere stell og dokumentasjon fritt. Spiringen dokumenteres med bilder og tekst, slik skolen finner best. Klassen kan publisere bilder og tekst på ‘Hemmelige-frø’- bloggen, om det passer. Alle skolene som er med, får samme sort frø. På bloggen blir det mulig å sammenligne måltall som dato for spiring, størrelse på plantene, - og spekulere sammen på hvilken plante frøbladene blir til - er blomst eller frukt kjent, er den kanhende spiselig? Det systematiske arbeidet og undringen er det vesentlige i dette prosjektet. Vi håper at skolen vil så frøene, og delta i utforskingen!

Undervisningen

‘Hemmelige frø’ skal gi elevene mulighet til undring og utforsking omkring tema som plantenes liv, tilpasning, fotosyntese, matproduksjon, spredningsøkologi og biologisk mangfold.

Frø er formet ut fra hvordan de spres. Vi kan prøve å lese ut av størrelse, form, overflate og tyngde hva vi mener er frøets strategi for å
komme et stykke unna morplanten
og spire.

En bakenforliggende historie er forutsetningen for at frøet skal spire - befruktningen. Pollineringen er ‘plantenes hemmelige sexliv’, en spennende historie for elevene. Bare det å skille mellom pollinering og frøspredning, er god læring om grunnlaget for alt liv på jorden -
de grønne plantene.

Hvordan et lite frø kan vokse til en stor plante i løpet av noen uker, og bygge opp en slik biomasse uten tilført energi, er et av jordens store mirakler. Fotosyntesen er nøkkelen, og gjennom frøspiringsforsøket får vi en god anledning til å stille spørsmålene, og undervise om denne prosessen, alt etter nivå.

Organisering, tidsperiode

Årets sesong starter nå, utsending av frøene skjer før påskeferien. Noen vil la plantene vokse over sommeren, og rapportere blomstring og frukter til høsten. Skolen sår frøene når det passer med undervisningen. For å få tilgang til å legge ut innlegg på bloggsiden; send en mail til naturfag@skolelab.uib.no der du oppgir mailadressen din. Vi tildeler da passord til bloggen.

En enklere variant er å legge et bilde eller flere på Instagram, #hemmeligefrø. Bildene vil da dukke opp både på hashtagen, og på bloggen. 

I oktober utarbeider Skolelaboratoriet en rapport, som publiseres på bloggsiden. 

Kontaktinformasjon

Vi vil svært gjerne høre fra skoler som sår frøene!

Ta kontakt med skolelaboratoriet også om det er spørsmål eller vi kan hjelpe til på annen måte. Mail til naturfag@skolelab.uib.no, eller telefon 55582259.

Bloggsiden: http://skolelab.uib.no/blogg/spiring/

Det går også an å melde seg på, og få tilsendt frø, ved å sende en mail til adressen over.

Bildene:  

Bildet øverst på denne siden viser frøene med nummerering lik den som er på frøposene. Bildet i margen viser 'fasiten', frø og frøposer som korresponderer med bokstaven på konvolutten frøene kom i.  Alle foto Frede Thorsheim