Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Workshop for alle på Mat.Nat.

Rekruttering og gjennomføring av bachelor- og integrerte masterstudier ved MatNat

Vi inviterer til åpent seminar om rekruttering og gjennomføring på Mat.Nat.-fakultetet.

Vi i arbeidsgruppen for rekruttering og gjennomføring ønsker å invitere alle ansatte og studenter til et åpent arbeidsseminar for rekruttering til og gjennomføring av våre bachelor- og integrerte masterstudier ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

Vårt mandat fra studiestyret ved fakultetet er å legge frem en ny handlingsplan for rekruttering for perioden 2018-2024. Du finner den forrige handlingsplanen her.

Målet vårt med å invitere til et slikt arbeidsseminar er å få med flest mulig av de gode tiltakene, tankene og ideene som finnes ute i fagmiljøene og løfte de frem i den nye handlingsplanen.

Vi håper at alle interesserte har anledning til å delta og bidra på arbeidsseminaret. Vi vil spesielt oppfordre lokale rekrutteringsutvalg, programstyrerepresentanter og fagutvalg til å delta.

Vær med og løft fakultetet og ditt studieprogram!

Påmelding:

Meld deg på her.
Påmeldingsfristen er 7. mai.

Program

 DEL 1: REKRUTTERING
12:30Velkommen v/Harald Walderhaug.
12:40Rekrutteringsstrategi og rekruttering i tall v/Eli Neshavn Høie.
12:50Arbeidet med ny handlingsplan v/Helge Drange.
13:00

Hvorfor velge oss?

Diskusjon om rekrutteringstiltak i instituttvise grupper. 

13:40

Plenumsdiskusjon om rekruttering

13:55Pause med lett servering (frukt og skillingsboller, kaffe og te)
 DEL 2: GJENNOMFØRING
14:10Eksisterende tiltak v/Harald Åge Sætre.
14:25Hvordan knytte studentene nærmere til fagmiljøet? v/Helge Drange.
14:30

Hva gjør vi for å inkludere førsteårsstudentene på vårt institutt? 

Diskusjon om gjennomføring i instituttvise grupper

15:10Plenumsdiskusjon om gjennomføring
15:25Avslutning

Arbeidsform:

Vi kommer til å jobbe i instituttvise grupper med spesifikke problemstillinger etter korte innlegg om status i forhold til rekruttering og gjennomføring ved MatNat i dag.

Arbeidsgruppen for rekruttering og gjennomføring:

Helge Drange, leder (Geofysisk institutt)
Olaug Vetti Kvam (Skolelaboratoriet)
Ida Rosenlund (Institutt for informatikk)
Asbjørn Leirvåg (Fakultetsadministrasjonen)
Inger Johanne Fjellanger (Kjemisk institutt)
Didrik Sæther (Studentrepresentant fra Realistutvalget)
Jarle Berntsen (Matematisk institutt)
Thomas Vikestad Kalvik (Fakultetsadministrasjonen)

Bakgrunsstoff