Hjem
Click

Skolelaboratoriet i realfag

Kurset inngår i programmet Bergensvassdrag, og er åpent for alle.

Ferskvannskurs i Apeltunvassdraget

Undersøkelser i ferskvann er inspirerende og lærerikt for elevene. I programmet 'Bergenvassdrag' får klassen også se at observasjonene går inn i et samarbeid med forvaltningen. På kurset arbeider vi praktisk med felt- og registeringsarbeidet. Vassdragsforvalteren i Bergen er også med, og forklarer hvordan kommunen tar vare på ressursene, og om samarbeidet med skoler.

dsc01803.jpg

kursdeldatkere ved vann
Ved Haukelandsvannet, kurs på Lone skule i 2015
Foto:
FT

Lærere fra alle skoler er velkomne til å være med. Vi undersøker Apeltunnvassdrage. Etter feltarbeidet registrerer vi selvfølgelig resultatene på nettet slik at de blir samlet under Bergensvassdrag:http://www.miljolare.no/prosjekter/bergensvassdrag/

Vassdragsforvalteren i Bergen, Ole Rugeldal Sandven, vil gi oss en innføring i hvordan kommunen arbeider med å ta vare på elver, bekker og innsjøer.

Vi møtes ved hovedinngangen på Apeltun skole klokken 12.00, og er ferdige kl. 15:00.

Program: 

12.00 - Forvaltning av vassdragen i Bergen. Ole Rugeldal Sandven.

12.30 - Om dagens feltarbeid, utstyr og materiell. Vi går til vassdraget.

13.00 - Stasjon ved rennende vann.

13.30 - Arbeid ved Apeltunvannet.

14.00 - Tilbake på skolen. Vi går gjennom funn og observasjoner.

14.15 - Registrere funn på miljolare.no, bruke databasen.

14.45 - Oppsummering, spørsmål. 

15.00 - Avslutning

Avslutning

Husk passende klær og fottøy.

Påmelding via skolelab.no.

Kart for å finne fram til Apeltun skole