Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Avsluttande ekskursjon for videreutdanningskursene 2017

Folgefonnsenteret 14. juni

Forskning, natur og opplevelse går sammen i det nye Folgefonnsenteret. Både klima, havforskning og samspillet mellom menneske og natur er rikt representert i de interaktive utstillingene. Vi får en hyggelig og inspirerende dag i vakre omgivelser.

Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret
Folgefonnsenteret ligger sentralt ved hurtigbåtkaien i Rosendal.
Foto:
Jostein Bakke

Faglig er ekskursjonen nøye knyttet til innholdet i vidareutdanningen, men den er ikke obligatorisk. 

Praktisk informasjon først: 

For de som reiser fra Bergen, går det hurtigbåtrute fra Strandkaiterminalen klokken 08.50. Den er fremme i Rosendal 10.45. Vi har så tiden frem til 14.25, da returnerer båten og er i Bergen 16.20. Det er selvsagt mulig å reise til Rosendal på andre måter. Vi er heller ikke avhengige av at alle møter og asvlutter samtidig. 

Den enkelte må bestille og betale båtreisen selv, se informasjon i høyremargen. Skolelaboratoriet bestiller og betaler lunsj og inngang til Folgefonnsenteret.

Vi vil ha en liten samling i auditoriet på senteret, se en eller flere av filmene, prate litt om klima- og naturundervisning ut fra det vis er, og oppsummere kursene våre.

Hardanger er vakkert en junidag, og vi får med oss det meste av det som er once-in-a-lifetime-turen for en utenlandsk turist. 

Ekskursjonen er lagt ut for påmelding på skolelab.no, for at vi skal få et inntrykk av hvor mange vi skal bestille lunsj og inngangsbilletter til.

Litt om senteret

Folgefonnsenteret er bygget opp i samarbeid mellom flere institutt på UiB og den lokale stiftelsen i Hardanger. Utstillingene inneholder disse elementene: 

•             Vatnet sin syklus på Jorda - filmteater

•             Folgefonna 

•             Atmosfæren lågtrykk og nedbør

•             Vatn 

•             Historiar om vatn – jorda rundt

•             Energi

•             Hardangerfjorden

•             Bygdene rundt Folgefonna – folk og landskap

•             Folgefonna nasjonalpark

•             Naturmangfald – planter, dyr, fuglar og vassdraga på Folgefonnhalvøya

•             Friluftsliv på Folgefonna

•             Klima og klimaforskarar

•             Ekstremnedbør og naturfare

•             Frå djupet i Hardangerfjorden og havet

•             Havet og fjorden snakkar saman

•             Havet og klimaendringane

•             Skattejakt i havet

•             Havdyra ser i mørket

•             Sex i havet

•             Berekraftig matproduksjon

Avslutning av Naturfag 1 og 2

Ressursene på skoleab.no vil bestå på kurssidene. Det er én 'min side' for hvert kurs, husk at høst- og vårsemester er separate kurs. Det ligger 40-50 filer under hvert kurs, bruk denne skattkisten for undervisning.

Skolelaboratoriet arbeider med evaluering av kursene. I forbindelse med det vil vi sende ut en kort brukerundersøkelse om elementene i kurset. 

Nye kurs starter i august og september. Skolelaboratoriet har også etterutdanningskurs og skoleutviklingsprosjekter i gang - så vi håper å se alle igjen i nye sammenhenger.