Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Undervisning, forvaltning og observasjon

Fremmede arter 30.mai

Kurset er praktisk og undervisningsrettet. Vi hører fra forvaltningen, er ute og observerer, og bruker både miljolare.no og nye ressurser som er utviklet sammen med Artsdatabanken og Naturfagsenteret.

dsc02644.jpg

Lærer ute med store planter
Fra kurset i 2016 - fremmede arter i nærmiljøet
Foto:
FT

Kunnskap om fremmede arter i norsk natur gir innsikt i et viktig problemfelt. Elevene arbeider med biologisk mangfold, økosystemer og naturforvaltning. 

Kurset er laget i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Vi får høre om kartlegging og bekjempelse av svartelistearter, og vi går ut for å se hvordan elever kan observere og registrere selv. Deltakerne tar i bruk og får øving i bruken av undervisningsressursene på Miljølære, og på Naturfag.no. 

Program: 

12.00 - Velkommen. Presentasjon. Om programmet for dagen

12.10 - Fremmede arter i kommunen og fylket. Sara Skouen, Klima- og miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland

12.50 - Om 'fremmede arter på miljølære'. Artskort. Forberedelse til ekskursjon

13.00 - Feltarbeid i nærområdet

14.00 - Registrering på miljolare.no

14.30 - Undervisningsressursen 'fremmede arter' på naturfag.no

15.00 - Avslutning.