Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

For UH-institusjonene som tilbyr naturfag innenfor Kompetanse for kvalitet

Erfaringsseminar, videreutdanning i naturfag

12.-13. mars inviterer vi til erfaringsseminar for de som driver videreutdanning i naturfag innenfor Kompetanse for kvalitet. Diskusjon om det faglige og didaktiske innholdet i kursene, digitalisering, fagfornyelsen og deltakerundersøkelsen blir viktige tema.

2016-04-27_13.16.55.jpg

Lærere på videreutdanningskurs gjennomfører kjemiforsøk

Et erfaringsseminar skal først og fremst ta opp de tema som deltakerene ønsker å diskutere. Vi vil svært gjerne ha innspill til programmet! Her er det vi har på blokka så langt:

Program

Mandag 12. mars:

11:00  Lunsj. Velkommen og presentasjon
12:00  Hvilket naturfag ønsker vi oss i skolen?
           - Naturfaget i skolen, v/ Merethe Frøyland
           - Om fagfornyelsen og kjerneelementene i naturfaget, v/ Per-Odd Eggen og Jørgen Kristoffersen
           - Kafédebatt: Hvordan vil de nye kjerneelementene på virke naturfaget i skolen og videreutdanningskursene?
15:00  Deltakerundersøkelsen og rekruttering
           - Deltakernes erfaring. Presentasjon v/ to tidligere studenter
           - Tall og statistikk
           - Gruppearbeid: Utfordring av egen praksis
           - Plenumsdrøfting og oppsummering
17:30  Slutt

19:00  Felles middag

Tirsdag 13. mars:

09:00  Realfagsløypene, v/ Majken Korsager
10:30  Digitalisering
           - innledning v/ Inger Kristine Jensen og Karoline Fægri
           - Diskusjon: Digitale ressurser i klasserommet og videreutdanningen
13:00  Lunsj og vel hjem

Tid og sted

Universitetet i Bergen, mandag 12 og tirsdag 13. mars.

Praktisk informasjon

Seminaret arrangeres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Måltider og overnatting fra mandag til tirsdag dekkes av arrangøren, institusjonene dekker selv reisen. Det blir servert lunsj begge dager, og vi har en felles middag mandag. Kryss av for måltider og overnatting når du melder deg på. Ønsker du å bestille overnatting selv, har vi avtale med Scandic byparken. Oppgi bestillingskode 46460998, så kommer oppholdet med på vår faktura.

Påmelding på skolelab.no
Påmeldingsfrist er 05.03.2018

Kontakt

Vi blir svært glade for innspill til innholdet på seminaret. Kontakt oss gjerne på vår felles e-postadresse, naturfag@skolelab.uib.no, eller slå på tråden. Hilsen oss på Skolelaboratoriet i realfag:

Andreas Hellesøy
Frede Thorsheim
Olaug Vetti Kvam