Hjem
Click

Språkpakken for lærerstudenter

 

Språkpakken vil ikke ta opp nye studenter for studieåret 2017/2018.

 

Kontakt

Institutt for fremmedspråk
studieveileder@if.uib.no 
55 58 23 40

 

Lærerstudenter på Vestlandet har nå mulighet til å velge språkfag ved Universitetet i Bergen som en del av grunnskolelærerutdanningen. Velg mellom våre skreddersydde ettårige kurspakker og oppnå undervisningskompetanse i spansk, tysk eller fransk. 

STUDIETILBUD

Velg mellom ni spennende fremmedspråk!

Har du lyst til å bli bedre kjent med fremmede kulturer, diskutere spennende litteratur og utvikle dine språklige ferdigheter?

karriere

Med språk i bagasjen

– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.

Fagdagar og nye emne i framandspråk:

Tettare kontakt mellom universitet og lærarar

– Kontakten med skulen er viktig for oss, utdanning av lærarar er ei av våre fremste prioriteringar.

Visste du ....

... at antall elever som velger fremmedspråk på ungdomsskolen har økt etter innføringen av Kunnskapsløftet?

Det er et stort behov i skolene for kompetente språklærere, og det estimeres nå at det vil være bruk for cirka 23 000 nye lærerstillinger i nær fremtid i norsk skole.

Det betyr at du som fremtidig lærer besitter en viktig kompetanse – og at å velge språkfag kan gjøre deg enda mer ettertraktet på arbeidsmarkedet.